Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636875 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30kb)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Technegydd AutoCAD (dyddiad cau: 27/06/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. Rhaid bod gan yr ymgeisydd wybodaeth a phrofiad o ddefnyddio systemau AutoCAD ac mae profiad o ddylunio priffyrdd yn ddymunol.

Glanhawr Gofal Nos Dros Dro (dyddiad cau: 28/06/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am berson gofalgar ei natur sy'n angerddol ac yn ymrwymedig i gefnogi pobl hŷn sy'n byw yng Nghartref Gofal Preswyl Parkway.

Arweinydd Cynllun Chwarae (Cyngor Cymuned Mawr) (dyddiad cau: 28/06/17)

£10 yr awr. Bwriada Cyngor Cymuned Mawr gynnal 3 Chynllun Chwarae haf yn ystod Awst 2017.

Gweithiwr Cynllun Chwarae x2 (Cyngor Cymuned Mawr) (dyddiad cau: 28/06/17)

£8 yr awr. Bwriada Cyngor Cymuned Mawr gynnal 3 Chynllun Chwarae haf yn ystod Awst 2017.

Canolfan Gofalwyr Abertawe: Cyfarwyddwr Gweithredol (dyddiad cau: 29/06/17)

Cyflog: oddeutu £32,779 y flwyddyn. 35 awr yr wythnos.

Pensaer Atebion TGCh (dyddiad cau: 30/06/17)

£41,025 - £44,774 y flwyddyn. Mae Dinas a Sir Abertawe yn trawsnewid. Mae'r newid yn cyflymu a bydd ein gwasanaethau digidol wrth wraidd ein hymgyrch am wasanaethau cynaliadwy sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Swyddog Gorfodi Sifil (dyddiad cau: 30/06/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. Mae cyfle wedi ymddangos i Swyddog Gorfodi Sifil ymuno â'n Tîm Gwasanaethau Parcio prysur.

Cynorthwyydd Addysgu-5 x Amser Llawn (31 awr) ac 1 x Rhan-amser (16 awr) (dyddiad cau: 03/07/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn (pro rata). Mae Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe am gael cynorthwywyr addysgu i ymuno â ni ar adeg gyffrous yn ein datblygiad.

Athro Dros Dro (dyddiad cau: 03/07/17)

£22,467-£38,250 + 1 AAA y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad ac yn awyddus i benodi athrawon deinamig, brwdfrydig ac arloesol i lenwi swyddi gwag ym mhob agwedd ar ei ddarpariaeth.

Athro (dyddiad cau: 03/07/17)

£22,467-£38,250 + 1 AAA y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad ac yn awyddus i benodi athrawon deinamig, brwdfrydig ac arloesol i lenwi swyddi gwag ym mhob agwedd ar ei ddarpariaeth.

Pennaeth Dros Dro Canolfan (dyddiad cau: 03/07/17)

£45,290 - £52,405 y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe yn ceisio recriwtio gweithwyr proffesiynol profiadol a brwdfrydig sydd â hanes profedig o arwain yn llwyddiannus ar lefel ganolig neu uwch.

Cynorthwyydd Dysgu - Cyfranogiad (Cyfnod Penodol) (dyddiad cau: 03/07/17)

£20,138 - £22,658 y flwyddyn. Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe wedi ailagor yn ddiweddar yn dilyn gwaith ailddatblygu sylweddol.

Cydlynydd Ardal Leol x4 (dyddiad cau: 03/07/17)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Mae Dinas a Sir Abertawe yn ymrwymedig i adeiladu cymunedau cynaliadwy sy'n gryfach, yn fwy diogel, yn iachach ac yn fwy cydlynol. Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym yn ehangu ein tîm Cydlynu Ardal Leol.

Cydlynydd Dysgu (dyddiad cau: 03/07/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn, pro rata. Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe wedi ailagor yn ddiweddar yn dilyn gwaith ailddatblygu sylweddol.

Rheolwr Newid Busnes Rhanbarthol Bae'r Gorllewin ar gyfer System Wybodaeth Gofal yn y Gymuned Cymru (dyddiad cau: 03/07/17)

£41,025 - £44,774 y flwyddyn. Dyma gyfle cyffrous i unigolyn profiadol a chryf ei gymhelliant i gyfrannu at weithredu System Wybodaeth Gofal yn y Gymuned Cymru (WCCIS) ar draws rhanbarth Bae'r Gorllewin.

Hyfforddai Archifau (dyddiad cau: 05/07/17)

£16,123 - £16,491 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yn chwilio am unigolyn graddedig sy'n frwdfrydig ac yn gryf ei gymhelliant i gynorthwyo i redeg y gwasanaeth rheoli archifau a chofnodion o 1 Medi 2017 i 31 Awst 2018.

Cogydd (dyddiad cau: 06/07/17)

£16,491 - £17,419 y flwyddyn pro rata. Parhaol 18.5 awr yr wythnos. Rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus NVQ2/3 mewn arlwyo, Tystysgrif Hylendid Bwyd neu fod yn barod i weithio tuag at y cymwysterau hyn.

Ecolegydd Cynllunio (dyddiad cau: 09/07/17)

£31,601 - £35,444 y flwyddyn. Mae Dinas a Sir Abertawe eisiau recriwtio ecolegydd cymwys a phrofiadol i oruchwylio'r swyddogaeth cynllunio ecolegol o fewn y cyngor.

Prentis Cymorth Technegol (dyddiad cau: 21/07/17)

25 mlwydd oed ac yn hŷn £7.50 yr awr. O dan 25 mlwydd oed £3.50 yr awr. Mae cyfle cyffrous wedi ymddangos yng nghyfarwyddiaeth ein Gwasanaethau Corfforaethol am brentis TG lefel canolraddol yn Nhîm Gwasanaethau Digidol Cymorth Technegol y Cyngor. Mae'r Cyngor yn cychwyn ar gyfnod cyffrous o newid gyda gweithrediad strategaeth gwasanaethau digidol uchelgeisiol.

Swyddog Cefnogi Prosiect a Chyllid (dyddiad cau: 30/06/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn. Mae Swydd Cefnogi Prosiect a Chyllid ar gael i gyflawni cyfrifoldeb o ddydd i ddydd ar gyfer cyllid a swyddogaethau cyllid a chymorth prosiect o fewn y Tîm Partneriaeth a Chomisiynu.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

Cyflog £8.04 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/12/17, parhaus)

£16,123, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser ar gontract dim oriau yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM