Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Bishop Vaughan Catholic School

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan: Gweithiwr Cymorth Bugeiliol

Dyddiad cau: 22/01/18, hanner nos. I gychwyn ym mis Ionawr 2018. Yn ystod tymor yr ysgol yn unig. Dros dro am flwyddyn. 32.5 awr yr wythnos. Grade 5 SCP 17 - 20 (£17,419 - £19,430 pro rata).

Glyncollen.

Ysgol Gynradd Glyncollen: Athro/Athrawes Blwyddyn 5 dros dro

Dyddiad cau: 24/01/18. Dros dro, amser llawn, i lenwi bwlch (MPS) - Blwyddyn 5. Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi athro neu athrawes sy'n ymroddgar, yn frwdfrydig ac yn arloesol i weithio mewn dosbarth Blwyddyn 5. Bydd y swydd yn cychwyn yn Chwefror 2018.

Cwmrhydyceirw primary school logo

Ysgol Gynradd Cwmrhydyceirw: Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu Ysgol

Dyddiad cau: 31/01/18. Cyflog: Gradd 6 (scp 21 - 25) £21,138 - £22,658 pro rata. Contract 32.5 awr yr wythnos i gydymffurfio â dyddiadau tymhorau academaidd (39 wythnos y flwyddyn).

Flying Start Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd/Canolfan Blant Abertawe Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 25/01/18. Cyflog: Gradd 5, SCP 17-20, £17,772 - £19,430. 35 awr yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn, pro rata. Cyflenwi cyfnod mamolaeth dros dro tan fis Gorffennaf 2018.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Pennaeth Dylunio a Thechnoleg - Tecstilau (Cyflenwi yn ystod Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: 31/01/18, 9.00am. Mae'r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Athro/Athrawes Tecstilau amser llawn o fis Ebrill 2018 i gyflenwi yn ystod cyfnod mamolaeth.

Oystermouth primary school logo

Ysgol Gynradd Ystumllwynarth: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 26/01/18, 12.00pm. Cyflog: L4- L8. Math o gontract: Amser llawn. Hyd y contract: Parhaol. Dyddiad Cychwyn: Ebrill, 2018.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Athro/Athrawes Dylunio a Thechnoleg (Defnyddiau Gwrthiannol)

Dyddiad cau: 31/01/18, 9.00am. Mae'r Llywodraethwyr yn dymuno penodi Athro/Athrawes Technoleg amser llawn a dros dro, sy'n arbenigo mewn Defnyddiau Gwrthiannol, cyn gynted ag y bo modd, i weithio yn ystod cyfnod o absenoldeb mamolaeth tan ddiwedd tymor yr haf 2018.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Glanhawyr Ysgol

Dyddiad cau: 31/01/18. 15 awr yr wythnos - Llun - Gwener (3.30y.p. - 6.30y.h.). 41 wythnos y flwyddyn - bydd angen gweithio 10 diwrnod yn ystod gwyliau'r ysgol. Gradd 2 pwynt 11, cyflog: £15,807 pro rata - cyfateb i £8.19/awr.

YG Tirdeunaw Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw: Cynorthwydd Dosbarth Lefel 2

Dyddiad cau: 31/01/18, 10.00yb. Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol yn ein hysgol i gychwyn mor gynt a phosib. Gradd 4: SCP 13-16.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Swyddog Cymorth Bugeiliol (ariennir ag arian grant)

Dyddiad cau: 01/02/18, 4.00pm. 37 awr yr wythnos, yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig. Gradd 6 (SCP 21-25) £20,138 - £22,658 pro-rata. Cyflog cychwynnol: £17,282.43.

St Josephs Cathedral Primary School Logo

Ysgol Gynradd Cadeirlan Sant Joseff: Gweinyddwr yr Ysgol a Chlerc i'r Corff Llywodraethu

Dyddiad cau: 26/01/18, 12.00pm. Cyflog: gradd 6/lEFEL (SCP 21-25) (£20,138 - £22,658) pro rata. Contract: rhan amser a pharhaol. Patrwm gwaith: 35 awr yr wythnos/39 wythnos y flwyddyn. Yn cychwyn: cyn gynted ag y bo modd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM