Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Clwyd Primary School Logo

Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd/Canolfan Blant Abertawe: Gweithiwr Gofal Plant

Dyddiad cau: 27/04/18. Cyflog: gradd 5, SCP 17-20, £17,772 - £19,430. 35 awr yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn, pro rata.

Pen Y Fro Primary School

Ysgol Gynradd Pen y Fro: Athro neu Athrawes

Dyddiad cau: 03/05/18, 12.00pm. Cyflog: MPS. Athro neu Athrawes Amser Llawn Dros Dro am flwyddyn yn y lle cyntaf. Yn Eisiau: Erbyn y 1af o Fedi 2018.

Penllergaer Primary School

Ysgol Gynradd Penllergaer: 2 Athro

Dyddiad cau: Dydd Gwener 27 Ebrill, 2018 am hanner dydd. Cyflog: y Brif Raddfa ar gyfer Athrawon. Contract: parhaol, amser llawn. Nifer y disgyblion: 387 (oedran 3-11).

Penclawdd Primary School

YG Penclawdd Pennaeth

Dyddiad cau 04/05/18. L10- 16 (£49,199 - £57,077). Amser llawn, parhaol i gychwyn ar 1 Medi 2018. A hoffech arwain ysgol gynradd sydd wedi'i lleoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU?

Wedi'i bweru gan GOSS iCM