Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Terrace Road Primary School

YG Heol Teras: 5 Athro Amser Llawn Dros Dro / Cyflenwi Mamolaeth Amser Llawn

Dyddiad cau: 04/05/17. Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Heol Teras yn awyddus i benodi: 3 Athro Amser Llawn Dros Dro - Cyfnod Sylfaen a CA2 (Medi 2017- Awst 2018), 1 Athro Cyflenwi Mamolaeth Amser Llawn CA2 (Medi 2017 - Mehefin 2018), 1 Athro Cyflenwi Mamolaeth Amser Llawn CS (Hydref 2017- Gorffennaf 2018).

St Josephs Cathedral Primary School Logo

Ysgol Gynradd Cadeirlan Sant Joseff: Athro neu Athrawes Dosbarth Derbyn

Dyddiad cau: 11/05/17, 4.00pm. Cyflog: Prif Raddfa Athrawon. Contract: parhaol, amser llawn. Nifer ar y Gofrestr: 470 (3-11 mlwydd oed).

St Josephs Cathedral Primary School Logo

Ysgol Gynradd Cadeirlan Sant Joseff: Athro neu Athrawes Blwyddyn 2 (dros dro am flwyddyn)

Dyddiad cau: 11/05/17, 4.00pm. Cyflog: Prif Raddfa Athrawon. Contract: dros dro, amser llawn. Nifer ar y Gofrestr: 470 (3-11 mlwydd oed).

Ysgol Pen-y-Bryn

Ysgol Pen Y Bryn: Athro neu Athrawes Dosbarth Amser Llawn

Dyddiad cau: 18/05/17, 12 hanner dydd. I gychwyn ym Medi 2017.

Birchgrove Comprehensive School

Ysgol Gyfun Gellifedw: Pennaeth Medrusrwydd Digidol a Busnes

Dyddiad cau: 04/05/17, 12.00yp. TLR2B. Mae hon yn swydd barhaol/amser llawn a bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gychwyn ar 1 Medi 2017.

Pontarddulais Primary School

Ysgol Gynradd Pontarddulais: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 04/05/17, 12.00 ganol dydd. Ystod Arweinyddiaeth: L10-14. Dyddiad cychwyn: Medi 2017.

YG Tirdeunaw Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw: Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2

Dyddiad cau: 10/05/17, 9.00am. £22,467 - £38,250. Cyflog: Prif Raddfa Gyflog Athrawon. Cytundeb llawn amser: 12 mis yn y lle cyntaf. Dechrau: Medi 2017.

YG Tirdeunaw Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw: Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2

Dyddiad cau: 10/05/17, 9.00am. £22,467 - £38,250. Cyflog: Prif Raddfa Gyflog Athrawon. 0.6 - 3 diwrnod Dydd Llun i Mercher. Cytundeb parhaol. Dechrau : Medi 2017 neu mor gynt a phosib.

YG Tirdeunaw Logo

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw: Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen neu Cyfnod Allweddol 2

Dyddiad cau: 10/05/17, 9.00am. £22,467 - £38,250. Cyflog: Prif Raddfa Gyflog Athrawon. Cytundeb llawn amser: 12 mis yn y lle cyntaf. Dechrau: Medi 2017.

Morriston Comprehensive School

Ysgol Gyfun Treforys: Rheolwr Busnes

Dyddiad cau: 04/05/17, 12 ganol dydd. Gradd 12 SCP 51 - 55 (£45,713 - £49,638). Amser llawn, 52 wythnos y flwyddyn a pharhaol. I gychwyn yng Ngorffennaf 2017 neu'n gynt na hynny trwy drefniant.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Athro Addysg Gorfforol/Gwyddoniaeth ac Athro Addysg Gorfforol (0.6)

Dyddiad cau: 11/05/17, 4.00pm. Rydym yn chwilio am ddau athro Addysg Gorfforol brwdfrydig ac uchelgeisiol, un fenyw ac un dyn, i ymuno â'n hadran lwyddiannus.

Bishop Vaughan Catholic School

Ysgol Gatholig Esgob Vaughan: Athro Bioleg

Dyddiad cau: 08/05/17, 3.00pm. Swydd llawn-amser, dros dro, contract am flwyddyn. Ofynnol am Fedi 2017. Prif Raddfa Cyflog Athrawon M1-U3 - £22,467 - £38,250.

Cwm Glas primary school logo

Ysgol Gynradd Cwm Glâs: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 12/05/17, canol dydd. Mae'r ysgol yn cynnwys CAA (Cyfleuster Addysgu Arbenigol) CA2 a Meithrinfa. Cyflog: L7 -11.

YGG Tan-y-lan

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-Y-Lan: Athro /Athrawes Cyfnod Allweddol 2

Dyddiad cau - 12/05/17, 3.00pm. Mae Llywodraethwyr yr ysgol lwyddiannus hon yn dymuno penodi athro/athrawes brwdfrydig, ymroddedig ar gyfer y swydd uchod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM