Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Morriston Comprehensive School

Ysgol Gyfun Treforys: Clerc y Corff Llywodraethu

Dyddiad cau: 29/06/17, 12.00pm. Gradd 6 SCP 21 - 25 (£20,138 - £22,658). Rhan amser, 7.5 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn a pharhaol. I gychwyn ym Medi 2017 neu'n gynt na hynny trwy drefniant.

YGG Tan-y-lan

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan: Gofalwr

Dyddiad cau: 23/06/17. Cyflog - Gradd 3 SCP- 12-13 ( 16,123 - 16,491) pro rata. 42 wythnos - 10 awr yr wythnos. I ddechrau cyn gynted â phosib.

Trallwn Primary School logo

Ysgol Gynradd Trallwn: Athro/Athrawes CA2

Dyddiad cau: 23/06/17, 12.00pm. Cyflog: MPS. Math o gontract: amser llawn. Hyd y contract: dros dro am flwyddyn (i gyflenwi yn ystod cyfnod secondiad blwyddyn). Dyddiad Cychwyn: Medi 2017.

Tre Uchaf school logo.

Ysgol Gynradd Tre Uchaf: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 23/06/17. Dros Dro, 27.5 awr. Ar gyfer mis Medi 2017. Gradd 4.

Danygraig Primary School

Ysgol Gynradd Danygraig: Cynorthwyydd Addysgu Cyfnod Sylfaen

Dyddiad cau: 30/06/17, 3.30pm. Dros Dro. Lefel 2, Gradd 4 Pwynt Graddfa 13-16.

Mayals primary school logo

Ysgol Gynradd Mayals: Athrawes/Athro Meithrin

Dyddiad cau: 28/06/17, 12.00pm. MPS £22,467 - £38,250 p.a. I gychwyn ar 1 Medi 2017.

Danygraig Primary School

Ysgol Gynradd Danygraig: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3

Dyddiad cau: 30/06/17, 3.30pm. Gradd 5 (SCP 17-20). 32.5 awr yr wythnos. Bydd hon yn swydd dros dro am flwyddyn yn y lle cyntaf.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Tiwtor Cerddoriaeth (Lleisiol)

Dyddiad cau: 29/06/17, 4.00pm. Graddfa Athrawon Heb Gymhwyso (£20.80 yr awr).

Pennard Primary School

Ysgol Gynradd Pennard: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2

Dyddiad cau: 05/07/17. Cynigir y swydd fel swydd dros dro am ddau dymor yn y lle gyntaf, i gyflenwi yn ystod cyfnod mamolaeth.

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Athro Cerddoriaeth Rhan-amser (0.76)

Dyddiad cau: 03/07/17, 2.00pm. Cyflog: Y Brif Raddfa Broffesiynol (MPS).

Bishopston Logo

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Athro Daearyddiaeth Rhan-amser (0.44)

Dyddiad cau: 03/07/17, 10.00am. Cyflog: Y Brif Raddfa Broffesiynol (MPS).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM