Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Prif Swyddog Addysg (dyddiad cau: 30/01/17)

£92,718 i £101,000 (£93,645 i £102,010 o 1 Ebrill 2017).

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: amrywiol)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

YGG Felindre logo.

Ysgol Gymraeg Felindre: Ail Hysbyseb Pennaeth

Dyddiad cau: 23/01/17. Amrediad Cyflog: L10 - 16 (£48,711 - £56,511).

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Athro/Athrawes Mathemateg

Dyddiad cau: 27/01/17, 9.00am. Dymuna'r llywodraethwyr benodi Athro/Athrawes Mathemateg parhaol o 1 Medi 2017.

St Josephs Cathedral Primary School Logo

Ysgol Gynradd Cadeirlan Sant Joseff: Athro/Athrawes Ysgol Gynradd

Dyddiad cau: 06/02/17, 4.00pm. Cyflog: Prif Raddfa Athrawon . Contract: Rhan Amser i Gyflenwi yn ystod Absenoldeb Mamolaeth (diwrnodau gwaith Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher).

YGG Bryn Tawe Logo

YGG Bryn Tawe: Athro/awes gwyddoniaeth llawn amser - Cyfnod Mamolaeth

Dyddiad cau: 20/1/17. Rydym yn chwlio am athro/athrawes brwdfrydig a phrofiadol sydd â'r gallu i ddysgu gwyddoniaeth ar gyfer cyfnod mamolaeth yn y lle cyntaf.

Mayals primary school logo

Ysgol Gynradd Mayals: Athro/Athrawes i gyflenwi yn ystod absenoldeb mamolaeth

Dyddiad cau: 26/01/17, 12 ganol dydd. I gychwyn ar 24 Ebrill 2017. Mae'r Llywodraethwyr yn dymuno penodi athro neu athrawes dosbarth rhagorol ar gontract rhan amser dros dro, 15 awr yr wythnos (5 bore), i gyflenwi yn ystod absenoldeb mamolaeth tan ddiwedd tymor y gwanwyn 2018.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Athro/Athrawes Saesneg (amser llawn)

Dyddiad cau: 27/01/17, 9.00am. Mae'r llywodraethwyr am benodi Athro Saesneg amser llawn o 1 Medi 2017.

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Athro/Athrawes Saesneg (amser rhan - 0.5)

Dyddiad cau: 27/01/17, 9.00am. Mae'r llywodraethwyr am benodi Athro Saesneg amser rhan o mor fuan â phosibl, i addysgu yn CA3, 4 a 5. Penodiad dros dro fydd hwn tan 31 Mis Rhagfyr 2017 yn y lle cyntaf. Mae'r sefyllfa wedi codi oherwydd cyfle am secondiad aelod presennol o'r staff.

Birchgrove primary school logo

Ysgol Gynradd Gellifedw: Arweinydd y Cyfnod Sylfaen

Dyddiad cau: 26/01/17, 12.00pm. Cyflog: MPS + CDA2b. Math o gytundeb: amser llawn. Cyfnod y cytundeb: parhaol. Dyddiad cychwyn: Gwanwyn 2017.

Birchgrove primary school logo

Ysgol Gynradd Gellifedw: Arweinydd Rhifedd/Mathemateg ac Athro Amser Llawn gyda CDA2a

Dyddiad cau: 26/01/17, 12.00pm. Cyflog: MPS + CDA2a. Math o gytundeb: amser llawn. Cyfnod y cytundeb: Parhaol. Dyddiad cychwyn: Gwanwyn 2017.

Ysgol Gynradd Trallwn: Pennaeth

Dyddiad cau: 27/01/17. I ddechrau 1 Mai 2017 neu cyn gynted a phosibl wedi hynny. L14-20 (£53,712 - £ 62,240). Teitl y Contract: Llawn Amser. Tymor y Contract: Parhaol.

YGG Bryn Tawe Logo

YGG Bryn Tawe: Cydlynnydd y Ganolfan 'Gwella' Ymddygiad

Dyddiad cau: 27/01/17. Graddfa cyflog: £22,937 - £26, 293 - Gradd 7 (26-30). Cytundeb Parhaol Llawn Amser (37 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn)

Cefn Hengoed Logo

Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed: Cynorthwyydd Technegol TGCh Dros Dro

Dyddiad cau: 26/01/17. Gradd 4 (£16,191-£17,169 pro rata). Swydd Amser Llawn (37 awr yr wythnos, 43 wythnos).

Bishop Gore Logo

Ysgol yr Esgob Gore: Gofalwr Dros Y Penwythnos

Dyddiad cau: 01/02/17. Rhan amser. Gradd 3 scp 12 - 13 pro rata. Yn ystod y tymor yn unig.

Olchfa Logo

Ysgol Olchfa: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 30/01/17, 12.00pm. 20 awr yr wythnos dros 4 diwrnod/39 wythnos y flwyddyn (yn ystod y tymor yn unig). Dros dro tan 31 Awst 2017. Gradd 4 (£16,191-£17,169 cyfwerth ag amser llawn). Y cyflog cychwynnol pro rata go iawn yw £7,511 gros y flwyddyn.

Newton.

Ysgol Gynradd Newton: Cynorthwyydd Addysgu

Dyddiad cau: 30/01/17, 12.00pm. Amser Llawn (26 awr a 40 munud). Math o swydd: dros dro, blwyddyn; mae'n bosibl y daw yn swydd barhaol.

Olchfa: Athro / Athrawes Cyfrifiadureg a TGCh (dyddiad cais: 20/1/17)

Dros dro yn y lle cyntaf â'r bwriad o'i gwneud yn swydd barhaol. Amser Llawn - Prif Raddfa - yn cychwyn cyn gynted ag y bo modd.

Pentre'r Graig primary school logo

Ysgol Gynradd Pentre'r Graig: Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: 03/02/17, 4.00pm. Ystod arweinyddiaeth: 7- 11. Math o gontract: amser llawn. Hyd y contract: parhaol.

Talycopa Primary School logo.

Ysgol Gynradd Talycopa: Gofalwr Ysgol

Dyddiad cau: 03/02/17, 1.00pm. Gradd 3 (17 awr/41 wythnos). Cyflog: SCP 12-13 £15,823 - £16,191 y flwyddyn pro rata.

Ysgol Gyfun Gŵyr

Ysgol Gyfun Gŵyr: Swydd Cynorthwydd Addysgu

Dyddiad cau: 17/02/17. Lefel 2. £15,941 - £16,969 p.a. (pro rata).

Morriston Primary School

Ysgol Gynradd Treforys: Gofalwr/Gofalwraig (Lefel 2)

Dyddiad cau: 27/01/17, 3.30pm. Cyflog SCP 13 - 16 (£15,941) pro rata. Swydd ran-amser: 20 awr yr wythnos, cytundeb 42 wythnos (dros dro - adolygir hynny wedi 6 mis).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM