Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: 03/03/17)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

St Josephs Cathedral Primary School Logo

Ysgol Gynradd Cadeirlan Sant Joseff: Cynorthwyydd Addysgu Parhaol i Ymgymryd a CGA yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2

Dyddiad cau: 03/03/17, 12 ganol dydd. Dyddiad cychwyn: Dydd Llun 24 Ebrill 2017. Oriau gwaith: 8.50 yb - 3.40 yp (30 awr yr wythnos), Dydd Llun i Ddydd Gwener, tymor yr ysgol yn unig (39 wythnos). Cyflog: Gradd 6 (Lefel 4) SCP 21-25 £20,138 - £22,658 (pro rata).

St Josephs Cathedral Primary School Logo

Ysgol Gynradd Cadeirlan Sant Joseff: Cynorthwyydd Addysgu dros dro (blwyddyn 2) a Goruchwyliwr/Goruchwylwraig awr ginio

Dyddiad cau: 10/03/17, 12 ganol dydd. I gyflenwi yn ystod tymor yr haf 2017. Hyd y cyfnod cyflenwi: Dydd Llun 24 Ebrill i Ddydd Gwener 21 Gorffennaf 2017. Oriau gwaith: 9.00yb - 3.00yp, Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Pontarddulais Primary School

Ysgol Gynradd Pontarddulais: Pennaeth

Dyddiad cau: 03/03/17. I ddechrau 1 Medi 2017. L18-24 (£59,264 - £ 68,643). Teitl y Contract: llawn amser. Tymor y contract: parhaol.

Bishop Vaughan Catholic School

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan: Gweithiwr Cymorth Bugeiliol - ASPIRE

Dyddiad cau: 03/03/17, 12 ganol dydd. Gradd 5c (17-20). Diben y Gweithiwr Cymorth Bugeiliol ASPIRE yw gweithio fel rhan o dîm bugeiliol yr ysgol, gan weithio gyda staff addysgu, rhieni a disgyblion o fewn yr uned cwricwlwm amgen arbenigol.

Danygraig Primary School

Ysgol Gynradd Danygraig: Staff Safle Ysgol (Gofalwr/Gofalwraig)

Dyddiad cau: 03/03/17, 3.30pm.Cyflog: Gradd 4 SCP 13-16 ((£16,191 - 17,169). Swydd ran-amser: 30 awr yr wythnos, cytundeb 42 wythnos (dros dro - adolygir hynny wedi 6 mis).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM