Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Sylwer y gofynnir i'r ymgeisydd llwyddiannus wneud cais am wiriad manwl gan y GDG yn erbyn y rhestr o'r rhai sydd wedi'u gwahardd rhag gweithio gyda phlant.

Dylan Thomas Community School Logo

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas: Athro Addysg Gorfforol Merched

Dyddiad cau: 20/11/17. I gyflenwi ar gyfer secondiad 6 Ionawr 2018 - 31 Awst 2018.

Gowerton Comprehensive School

Ysgol Tre-gŵyr: Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 Amser Llawn Dros Dro

Dyddiad cau: 22/11/17. Dros dro tan 31/8/17 yn y lle cyntaf. L2 - APT & C SCP 13 - 16 (25 awr/39 wythnos y flwyddyn).

Birchgrove primary school logo

Ysgol Gynradd Gellifedw: Uwch Weithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg

Dyddiad cau: 28/11/17, 12.00pm. Cyflog: Graddfa 6 SCP 21-25 (£20,138- £22,658) Pro Rata. 35 awr yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn.

Athro/Athrawes Mathemateg (dyddiad cau: 28/11/17)

£22,917-£38,633 + 1 AAA y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad ac yn awyddus i benodi athrawon deinamig, brwdfrydig ac arloesol i lenwi swyddi gwag ym mhob agwedd ar ei ddarpariaeth.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Athro Mathemateg (0.8)

Dyddiad cau: 23/11/17, 4.00pm. Contract Cyfnod Penodol o fis Ionawr 2018 - Awst 2018. Prif Raddfa Gyflog/Graddfa Gyflog Uwch.

Penyrheol Comprehensive School Logo

Ysgol Gyfun Penyrheol: Athro Gwyddoniaeth

Dyddiad cau: 23/11/17, 4.00pm. Dros Gyfnod Mamolaeth o fis Chwefror 2018. Prif Raddfa Gyflog/Graddfa Gyflog Uwch.

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth (dyddiad cau: 28/11/17)

£22,917-£38,633 + 1 AAA y flwyddyn. Mae Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) Abertawe ar gyfnod cyffrous yn ei datblygiad ac yn awyddus i benodi athrawon deinamig, brwdfrydig ac arloesol i lenwi swyddi gwag ym mhob agwedd ar ei ddarpariaeth.

Cynorthwyydd Addysgu x 2 (31 awr) (dyddiad cau: 28/11/17)

£17,772 - £19,430 y flwyddyn (pro rata). Mae Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe am gael cynorthwywyr addysgu i ymuno â ni ar adeg gyffrous yn ein datblygiad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM