Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

Swyddog Cymorth Busnes (dyddiad cau: 03/05/17)

£16,191 - £17,169 y flwyddyn. Mae dau gyfle ar gael i Swyddogion Cymorth Busnes Gradd 4 yn y Tîm Cymorth Cymunedol prysur yn Neuadd y Ddinas.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 11/05/17)

£16,998 - £18,638 y flwyddyn pro rata. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Parkway yn chwilio am unigolyn llawn cymhelliant, brwdfrydig a gofalgar i weithio o fewn Gwasanaeth Dydd sefydledig.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 11/05/17)

£17,547 - £19,238 y flwyddyn pro rata. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Trewarren yn chwilio am unigolyn llawn cymhelliant, brwdfrydig a gofalgar i weithio o fewn Gwasanaeth Dydd sefydledig, am 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Peiriannydd Cynorthwyol (dyddiad cau: 11/05/17)

£27,668 - £30,785 y flwyddyn. Mae arnom angen gweithiwr proffesiynol profiadol gyda hunan gymhelliant i gyflawni amrywiaeth o gynlluniau seilwaith mawr a mân ym maes trafnidiaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM