Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

Gweithiwr Casglu Sbwriel/Ailgylchu x9 (dyddiad cau: 01/03/17)

£16,191 - £17,169 y flwyddyn. I weithio fel rhan o dîm Casglu Sbwriel/Ailgylchu i ymgymryd â'r dyletswyddau gan sicrhau perfformiad rhagorol o ran ansawdd ac allbwn.

Fforman Safleoedd Adeiladu (dyddiad cau: 06/03/17)

£23,166 - £26,556 y flwyddyn. Rydym ni'n chwilio am unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i weithio fel Fforman Safleoedd Adeiladu Dros Dro yn ein Hadain Gwaith Cyfalaf o fewn y Gwasanaethau Adeiladu ac Eiddo Corfforaethol.

Arolygwr (dyddiad cau: 08/03/17)

£23,166 - £26,556 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod allweddol o'r tîm RPP a Phaentio.

Cynorthwyydd Technegol Cyfleusterau a Llety (dyddiad cau: 13/03/17)

£19,939 - £22,434 y flwyddyn. Mae swydd dros dro am Gyfnod Mamolaeth ar gael o fewn yr Is-adran Ystadau a Chyfleusterau Strategol er mwyn darparu cymorth technegol, yn bennaf i'r Tîm Rheoli Cyfleusterau ar gyfer yr Adeiladau Dinesig.

Cynorthwyydd Technegol Cyfleusterau a Llety (dyddiad cau: 13/03/17)

£19,939 - £22,434 y flwyddyn. Mae swydd parhaol ar gael o fewn yr Is-adran Ystadau a Chyfleusterau Strategol er mwyn darparu cymorth technegol, yn bennaf i'r Tîm Rheoli Cyfleusterau ar gyfer yr Adeiladau Dinesig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM