Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

Swyddog Cynorthwyo Gwella a Monitro (dyddiad cau: 24/01/17)

£19,939 - £22,434 y flwyddyn. 37 awr. Mae Grŵp Cynllunio a Gwella Strategol y Gwasanaeth Addysg yn dymuno penodi Swyddog Cynorthwyo Gwella a Monitro Gradd 6 wedi'i leoli yn yr Uned Gwella a Monitro yn y Ganolfan Ddinesig.

Gyrrwr CNT/Gweithiwr Rheoli Gwastraff (dyddiad cau: 26/01/17)

£17,547 - £19,238 y flwyddyn. Mae angen Gyrwyr CNT/Gweithwyr Rheoli Gwastraff i weithio sifftiau, yn gwasanaethu cynwysyddion a sgipiau a godir ar fachyn yn ein Canolfannau Ailgylchu ac i gwsmeriaid masnachol.

Cynorthwyydd Ailgylchu (dyddiad cau: 26/01/17)

£15,823 - £16,191 y flwyddyn. Mae angen Cynorthwywyr Ailgylchu i weithio patrymau sifftiau yn ein Canolfannau Ailgylchu a Sbwriel.

Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu (dyddiad cau: 03/02/17)

£16,191 - £17,169 y flwyddyn (pro rata). Mae Uned Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (EMAU) Dinas a Sir Abertawe yn yr Adran Addysg yn awyddus i benodi cynorthwyydd gweinyddu a threfnu dros dro, rhan-amser a sefydliad cynorthwyol am 20 awr yr wythnos yn ystod 39 wythnos y tymor ysgol. Bydd yr oriau a'r diwrnodau gwaith rhwng 8.30am a 12.30pm, rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM