Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

Aswiriwr Ansawdd Mewnol/Asesydd Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (dyddiad cau: 23/06/17)

£23,398 - £26,822 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous ar gael i asesydd Fframwaith Cymwysterau amser llawn (asesydd cymwysterau galwedigaethol Iechyd a Gofal Cymdeithasol) i ymuno â thîm croesawus a chyfeillgar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau yn yr Uned Hyfforddi a Datblygu Staff yn Llwyncelyn.

Swyddog Polisi (dyddiad cau: 23/06/17)

£23,398 - £26,822 y flwyddyn. Mae'r Adran Gynllunio Busnes yn chwilio am Swyddog Polisi Tai amser llawn parhaol.

Swyddog Effeithlonrwydd Ynni (dyddiad cau: 23/06/17)

£23,398 - £26,822 y flwyddyn. 18.5 awr yr wythnos. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac eiddgar i ymuno â'n Tîm Effeithlonrwydd Ynni yn yr Adran Dai a Gwarchod y Cyhoedd.

Cydgysylltydd Gwasanaethau Landlord - Tai Lloches (dyddiad cau: 27/06/17)

£27,394 - £30,480 y flwyddyn. Bydd deiliad y swydd yn rhan o rannu swydd weithio 2 ddiwrnod yr wythnos.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM