Chwilio'r wefan
English

Cwrs cyfrifiadurol canolradd cam 3: symud ymlaen ar y cyfrifiadur (cwrs am ddim)

Mae'r cwrs 10 wythnos hwn yn gwella sgiliau dysgwyr TG sy'n meddu ar ddealltwriaeth gyffredinol â pheth profiad o gyfrifiaduron a'u defnydd.

Bydd y cwrs hwn yn parhau i wella eich hyder wrth ddefnyddio cyfrifiaduron yn llwyddiannus er eich budd chi a'ch diddordebau. Byddwch yn datblygu gwell dealltwriaeth o Microsoft Word, Excel a chymwysiadau eraill gyda'u nodweddion amrywiol, yn benodol copïo, gludo, fformatio, golygu ac argraffu. Gallwch adfywio eich porwr we a'ch sgiliau diogelwch ar y rhyngrwyd wrth archwilio manteision a chyfleoedd rhwydweithio cymdeithasol. Byddwch hefyd yn gallu datblygu eich sgiliau a'ch dealltwriaeth ymhellach o ddiogelwch cyfrifiadurol, cadw ffeiliau wrth gefn, gosodiadau'r panel rheoli a bar tasgau Windows.

Mae rhai elfennau allweddol o'r cwrs yn cynnwys:

  • Diogelwch ar y cyfrifiadur a'r we
  • Pori'r we'n ddiogel
  • Gweithio gyda chymwysiadau MS
  • Cadw ffeiliau wrth gefn a'u trefnu
  • Gosodiadau cyfrifiadur a phersonoli Windows
  • Rhwydweithio cymdeithasol 

I bwy y mae hwn yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol i ddilyn y cwrs Gwella wrth ddefnyddio'r cyfrifiadur cam 2: gwella eich sgiliau cyfrifiadurol (cwrs am ddim), ond yr un mor addas i'r rhai ag ychydig o brofiad sy'n dymuno datblygu gwell dealltwriaeth a fydd yn eu helpu i ddefnyddio eu cyfrifiaduron yn fwy hyderus.

Cwrs 10 wythnos.

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs
Dydd Mercher 4.15pm - 6.15pm
25 Ebrill - 4 Gorffennaf 2018
Lleoliad: Canolfan Ddinesig, Ystafell TG
Tiwtor: Graham Powers
Côd: 2113
Dydd Llun 3.30pm - 5.30pm
23 Ebrill - 2 Gorffennaf 2018
Lleoliad: Canolfan Ddinesig, Ystafell TG
Tiwtor: Jason Williams
Côd: 2163

Beth bydd ei angen arnoch?

Bydd cyfrifiaduron ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Darperir yr holl adnoddau argraffu hefyd. Bydd cof bach yn ddefnyddiol. Bydd nodiadur a phin yn ddefnyddiol i gymryd nodiadau.

Beth fydd y gost?

Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim ond rhaid i ddysgwyr gofrestru i sicrhau lle ymlaen llaw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM