Chwilio'r wefan
English
Office/building

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

23 Viking Way

Safle 23 Viking Way, Ystâd Ddiwydiannol Winch Wen

DAN GYNNIG: Prydles dir hir o 125 o flynyddoedd. Safle heb ei datblygu, sy'n amodol ar ganiatâd cynllunio, ac yn debygol o fod yn addas i amrywiaeth o ddibenion diwydiannol a chludiant ysgafn.

Norton Lodge Day Centre, Norton Road

Canolfan Ddydd Norton Lodge, Heol Norton, Y Mwmbwls

AR WERTH: Yn addas at ddiben ailddatblygu preswyl yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Former Gowerton Primary yard to side

Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

57-71 Gower Road, Sketty

57-71 Heol Gŵyr, Sgeti, SA2 9BH

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, mynegiannau o ddiddordeb. Safle datblygu.

67 Plymouth Street

Yr Hen Ganolfan Croeso, Uned 1, Stryd Plymouth

AR OSOD: Mae gan yr uned le manwerthu/swyddfa ar y llawr gwaelod â thoiledau anabl yng nghanol dinas Abertawe.

Former Police Office, St Leger Crescent, St Thomas- Photo

Hen Orsaf yr Heddlu, Cilgant St Leger, St Thomas

AR OSOD: Ar y llawr gwaelod mewn bloc o fflatiau preswyl.

Unedau manwerthu yn Sgwâr Dewi Sant SA1 3LG

AR OSOD: Lesddaliad. Sawl uned ar osod.

Langland Beach Huts

Cabanau traeth Bae Langland

AR OSOD: Gosod tymhorol. 30 caban ar gael ar osod.

Industrial and commercial units image

Unedau diwydiannol a masnachol, Parc Menter Abertawe, Llansamlet

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 6 safle gweithdy.

Swansea Indoor Market Stall rentals, City Centre

Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

Unit 16 Kemys Way, Swansea Enterprise Park

Uned 16 Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe

DAN GYNNIG: Mae'r eiddo'n cynnwys uned ddiwydiannol a swyddfa ar wahân mewn iard ddiogel.

Industrial workshop and yard, Kemys Way

Gweithdy diwydiannol ac iard, Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe

DAN GYNNIG: Mae'r eiddo'n cynnwys gweithdy diwydiannol unllawr hŷn a wnaed â briciau dan do llechi ar oleddf. Yn y cefn, mae gweithdy cyfagos â ffrâm ddur wedi'i orchuddio â llen ar broffil sy'n cynnig uchder mwy i'r bargodion.

Beachfront Sport and Watersports Centre, Mumbles Road, Swansea

Canolfan Chwaraeon a Chwaraeon Dŵr Glan Môr, Heol y Mwmbwls, Abertawe

AR OSOD: Drwy dendr anffurfiol. Bar-gaffi glan môr sy'n cynnwys seddau y tu mewn a'r tu allan ac ardal â chanopi sydd wedi'i hamgáu'n gyfan gwbl. Mae defnydd o'r traeth ar gyfer chwaraeon a mynediad i'r dŵr ar gael drwy drwydded.

Land at Aneurin Way, Sketty

Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

AR WERTH: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa

Tir ger y ganolfan fowls, Heol Beaufort, Plas-marl

AR OSOD: Gellir defnyddio'r tir ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn unol â chaniatâd cynllunio a chymeradwyaeth y landlord.

Former Swansea Boys and Girls Club

Hen Glwb Bechgyn a Merched Abertawe, Teras Berwick, Mayhill, Abertawe

AR OSOD: Adeilad adfeiliedig ar safle oddeutu 2,043 m2

Wedi'i bweru gan GOSS iCM