Chwilio'r wefan
English
Toilet sign

Toiledau cyhoeddus

Mae toiledau cyhoeddus ar gael ar draws Abertawe. Mae mynediad i'r anabl a chyfleusterau newid cewynnau ar gael yn nifer o'n toiledau.

Mae cyfleusterau RADAR ar gael mewn 15 o doiledau o amgylch Abertawe. Gellir cael allweddi RADAR am £3 o'r Ganolfan Ddinesig ar Heol Ystumllwynarth (01792 636000).

Mae cyfleusterau Changing Places ar gael mewn 6 toiled. Mae ganddynt le ychwanegol ar gyfer pobl anabl a'u gofalwyr a mainc newid y gellir addasu ei huchder a theclyn codi. Nid y cyngor sy'n gyfrifol am rai o'r rhain.

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda thoiledau'r cyngor, rhowch wybod i'r goruchwyliwr neu defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i roi gwybod am broblem gyda thoiledau cyhoeddus. Os oes problem gyda thoiledau Changing Places, nad yw'r cyngor yn gyfrifol amdanynt, rhowch wybod i'r staff.

Lleoliad

Oriau agor

Cyfleusterau

Gweithredwr

Toiledau Cyhoeddus Gorsaf Fysus y Cwadrant, Stryd Plymouth SA1 3AR7.00am-11.00pm

Tâl o 30c
Changing Places
Newid cewynnau neillryw

Staff y cyngor ar y safle

Toiledau Cyhoeddus y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth SA1 3SN

 

Changing places

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus yr Ardal Forol (ger morglawdd y Marina) SA1 1UN9.00am-5.00pm

RADAR
Newid cewynnau

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Heol Ystumllwynarth SA1 3RD

 Changing placesAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

Toiledau Cyhoeddus LC Abertawe, Heol Ystumllwynarth SA1 3ST

 Changing placesLC

Toiledau Cyhoeddus Gorsaf Drenau Abertawe, Y Stryd Fawr SA1 1NU

 Changing placesGorsaf Drenau Abertawe

Toiledau Cyhoeddus Chwaraeon Dŵr 360, Heol y Mwmbwls SA2 0AY

9.00am-7.30pmChanging placesY Cyngor

Toiledau Cyhoeddus y Mond Clydach, Y Stryd Fawr, Clydach SA6 5LW

9.00am-5.00pmRADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Treforys, Stryd Woodfield SA6 8BW9.00am-5.00pmRADAR
Newid cewynnau neillryw
Staff y cyngor ar y safle
Toiledau Cyhoeddus Gorseinon, Gorsaf Fysus Argyle SA4 4AA9.00am-5.00pmRADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Pontarddulais, Stryd y Dŵr SA4 8TH

9.00am-5.00pmRADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Lido Blackpill, Heol y Mwmbwls SA3 5AS9.00am-8.00pm Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf
RADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Sgwâr Ystumllwynarth, Y Mwmbwls SA3 4BU9.00am-7.30pm Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf
RADAR
Newid cewynnau neillryw
Staff y cyngor ar y safle
Toiledau Cyhoeddus Bae Bracelet (maes parcio), SA3 4JT24 awrRADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Bae Caswell, SA3 3BS9.00am-7.30pm Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf

RADAR
Newid cewynnau

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Southgate (maes parcio), SA3 2DH

24 awr

Menywod a Dynion yn unig

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Pentref Oxwich (maes parcio), SA3 1LS

24 awr

Menywod a Dynion yn unig

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Horton (maes parcio), SA3 1LQ  

Gwawr hyd gyfnos Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf

RADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Porth Einon (maes parcio), SA3 1NN

Gwawr hyd gyfnos Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf

RADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Rhosili (ger y gwesty), SA3 1PP24 awrRADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Penclawdd, Teras Seaview SA4 3YF

9.00am-5.00pm

Menywod a Dynion yn unig

Y Cyngor

Wedi'i bweru gan GOSS iCM