Chwilio'r wefan
English

Mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd: Dod ag Abertawe ynghyd wrth i ni fod ar wahân

Bydd preswylwyr Abertawe yn cael dweud eu dweud ar sut gall y ddinas fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd orau.

O heddiw (sylwer: dydd Llun, 15 Chwefror)gofynnir iddynt am eu syniadau ynghylch y ffordd orau y gall unigolion a sefydliadau weithredu er mwyn achub y blaned.

Mae'r arolwg a luniwyd gan Gyngor Abertawe ar gyfer preswylwyr o bob oed a sefydliadau o bob math. I ddechrau, bydd ar-lein, ond wrth i gyfyngiadau gael eu codi, bydd y cyngor yn archwilio dulliau eraill. Bydd y rheini a fydd yn cymryd rhan ynddo'n cynnwys ysgolion a busnesau, a grwpiau y gall fod yn anodd eu cyrraedd weithiau.

Mae'n cynrychioli man cychwyn sgwrs wrth i'r cyngor ystyried creu ymagwedd strategol ar draws y ddinas at gyflawni Abertawe ddi-garbon net.

Arolwg: www.bit.ly/3050abertawe - ar agor tan oddeutu diwedd mis Mawrth. I gael gafael ar yr arolwg mewn fformat gwahanol, e-bostiwch climatechange@swansea.gov.uk

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM