Toglo gwelededd dewislen symudol

Rôl cefnogwr rhieni

Gall rhieni deimlo wedi'u llethu wrth ymdrin ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) eu plentyn. Yn y sefyllfa hon, efallai gall cefnogwr rhieni eich helpu.

Weithiau mae rhieni'n teimlo eu bod 'mewn dyfroedd dyfnion' wrth ymdrin ag anghenion dysgu ychwanegol eu plentyn. Mewn sefyllfa fewl hon, mae llawer o rieni'n ei chael hi'n hynod ddefnyddiol galw ar rywun arall i'w cefnogi a'u helpu. Mae'n arfer da i ysgolion annog rhieni i ddod a 'chefnogwr' gyda nhw i gyfarfod. Gall hwn fod yn berthynas, yn ffrind neu'n 'gefnogwr rhieni annibynnol'.

Close Dewis iaith