Chwilio'r wefan
English

Disgwyl i Gapten Cymru Alun Wyn Jones dderbyn Rhyddid ei Ddinas Enedigol

Caiff rhyddid ei ddinas enedigol ei gynnig i seren Cymru a'r Llewod Prydeinig sydd bellach wedi ennill y Gamp Lawn deirgwaith.

alun wyn jones

Swynodd capten tîm Cymru a chyn-gapten y Gweilch y byd rygbi ynghyd â'i wlad ei hun dros y penwythnos drwy arwain y wlad i'w thrydedd Gamp Lawn a'i phedwaredd bencampwriaeth y Chwe Gwlad mewn degawd.

A bellach bydd Alun Wyn, a aned yn Abertawe ac a ddechreuodd ei yrfa rygbi yng Nghlwb Rygbi Bôn-y-maen, yn derbyn anrhydedd uchaf ei ddinas enedigol, gan ddilyn ôl traed sêr pêl-droed Cymru megis Chris Coleman a John Charles.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, "Prin oedd y gêm wedi gorffen ddydd Sadwrn yn dilyn y fuddugoliaeth ar dîm Iwerddon, a arweiniodd at ennill y Gamp Lawn, cyn i ni ddechrau'r broses a fydd yn arwain at wobrwyo Alun Wyn â Rhyddid y Ddinas.

"Eleni, bydd Abertawe'n dathlu 50 mlynedd ers iddi dderbyn statws dinas, a fydd yn gwneud anrhydeddu un o'r enwau gorau yn y byd rygbi'n hyd yn oed yn fwy arbennig."

Dywedodd y Cynghorydd Stewart, yn unol â chonfensiwn, y gofynnwyd am gymeradwyaeth pob un o'r pedwar arweinydd grŵp yng Nghyngor Abertawe ac roeddent yn hynod gefnogol. Cyflwynir cais ffurfiol gan y cyngor bellach i gymeradwyo'r cynnig a bydd seremoni yn dilyn i'w anrhydeddu.

Ychwanegodd, "Nid yn unig am y sgiliau y mae'n eu dangos ar y cae ym mhob gêm mae'n chwarae ynddi y mae'n haeddu'r anrhydedd hwn. Mae'r anrhydedd hwn yn cydnabod arweinyddiaeth Alun Wyn Jones a'r esiampl y mae'n ei dangos i'r gweddill ohonom.

"Mae'n llysgennad gwych dros Abertawe, gan weithio gyda'r cyngor a sefydliadau eraill i gynyddu proffil y ddinas a denu buddsoddiad yma.

"Mae'n glod i'w hun, i'r byd chwaraeon a'i ddinas enedigol. Mae Alun Wyn Jones yn rhywun y gall pob person ifanc obeithio i ddysgu ganddo. Mae ganddo bresenoldeb anhygoel ar y cae ac mae'n ysbrydoliaeth i filoedd."

Alun Wyn Jones yw'r chwaraewr o Gymru sydd wedi ennill y nifer mwyaf o gapiau, sef 134, sy'n llai na 15 o gapiau i ffwrdd o guro record seren Seland Newydd, Richie McCaw, sef 148. Ef oedd capten y Llewod Prydeinig yn y gêm brawf hanesyddol yn erbyn Awstralia a gurodd y daith yn 2013. Roedd ef hefyd ar y tîm a chwaraeodd gyfres o gemau cyfartal yn erbyn Seland Newydd yn 2017.

Mae rhai sylwebyddion megis cyn-seren Lloegr Will Greenwood yn dadlau mai Jones yw'r chwaraewr gorau a welwyd ym myd rygbi am yr 20 mlynedd diwethaf. Ef oedd y chwaraewr cyntaf i chwarae naw gêm brawf yn olynol gyda'r Llewod Prydeinig yn y cyfnod proffesiynol ac mae ef wedi ymddangos yng nghrys y Gweilch yn amlach nag unrhyw chwaraewr arall.

Rhoddwyd Rhyddid Dinas Abertawe i Chris Coleman yn 2016 am reoli tîm pêl-droed Cymru a'i arwain i rownd gynderfynol y Pencampwriaethau Ewropeaidd. Rhoddwyd yr anrhydedd i John Charles, seren tîm Cwpan y Byd ym 1958, yn 2002. Gwnaed pêl-droediwr arall, Mel Nurse, sydd wedi chwarae i Abertawe a Chymru a helpu i achub y clwb rhag trychineb ariannol, yn rhyddfreiniwr yn 2016.

Mae pobl eraill sydd wedi derbyn yr anrhydedd dros y blynyddoedd yn cynnwys cyn-arlywydd yr Unol Daleithiau Jimmy Carter, y diweddar Arglwydd Callaghan, HMS Scott, Dr Rowan Williams, cyn-Archesgob Caergaint ac, yn fwyaf diweddar, yr arweinydd a'r cyfansoddwr byd-enwog, Syr Karl Jenkins.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM