Toglo gwelededd dewislen symudol

'Straeon a Thirwedd Newidiol, Safbwynt Ffermwr'

26 Hydref 2022 - 29 Ionawr 2023

Milking shed black and white (RDP).

Milking shed black and white (RDP).

"Mae "Straeon a Thirwedd Newidiol, Safbwynt Ffermwr" yn dogfennu ac yn dathlu treftadaeth ffermio leol gan edrych ar heriau a llwyddiannau gweithio ar y tir a sut mae arferion ffermio wedi newid dros y blynyddoedd, gan gysylltu â gwasanaethau cefnogi penodol i'r rheini sydd efallai'n cael anhawster, a hynny'n dawel bach, er mwyn cryfhau, cefnogi a chreu Abertawe wledig gadarn y mae ei hiechyd a'i lles yn gwella.

Mae'r arddangosfa a gomisiynwyd, gyda delweddau a sain gan y gwneuthurwr rhaglenni dogfen, Florence Browne, a'r ffotograffydd, Callum Baker yn ceisio ymhelaethu ar leisiau a phrofiadau ffermwyr yn Abertawe wledig. Drwy'r arddangosfa hon, y gobaith yw y bydd yn creu pwynt cyswllt ar gyfer gweithwyr amaethyddol sy'n cael trafferth gyda rhai o'r materion yr edrychwyd arnynt, ac yn rhoi cipolwg i'r cyhoedd ar fywydau'r rheini sy'n bwydo'r wlad.

Dydd Mercher 26 Hydref - Dydd Iau 27 Hydref, Clwb Chwaraeon De Penrhyn Gŵyr

10.00am - 6.00pm

13 Salisbury Close, Scurlage, Reynoldston, Abertawe SA3 1AZ

Dydd Mawrth 1 Tachwedd - Dydd Iau 3 Tachwedd, Sefydliad Pontarddulais

11.00am - 5.00pm

45 St Teilo Street, Pontarddulais, Abertawe SA4 8SY

Dydd Mawrth 22 Tachwedd - Dydd Sul 29 Ionawr, Amgueddfa Abertawe

10.00am - 4.30pm, Dydd Mawrth - Dydd Sul

Victoria Road, Ardal Forol, Abertawe SA1 1SN

 

Mae'r ffilm hwn yn rhan o'r arddangosfa sydd hefyd yn cynnwys dros 50 o ddelweddau sy'n dangos bywyd yn Abertawe wledig a Gŵyr dros y 100 mlynedd diwethaf.

 

Mwy o wybodaeth

Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe:

Mae ystod o adnoddau wedi'u datblygu i helpu i gefnogi'r rheini sy'n dioddef o iechyd meddwl gwael, er enghraifft, y Cyfeiriadur Iechyd Meddwl a Lles: Prosiect hanesion llafar y RhDG: 'Straeon a Thirwedd Newidiol, Safbwynt Ffermwr'

Llun:: Dyma Bethan a John, sydd wedi'u cysgodi rhag y glaw trwm, yn canolbwyntio'n dawel ar eu harfer godro ben bore.

 

Prosiect hanesion llafar y RhDG: 'Straeon a Thirwedd Newidiol, Safbwynt Ffermwr'

Nod y prosiect yw dogfennu treftadaeth a thraddodiadau ffermio a gwaith ar y tir yng Ngŵyr ac Abertawe Wledig fel nad yw'n gorffennol a'n cymunedau amaethyddol yn cael eu colli, ond yn cael eu deall a'u gwerthfawrogi gan genedlaethau'r dyfodol.

Cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig

Yn cefnogi busnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig ar draws Cymru ac yn cael ei hymestyn tan 2023.
Close Dewis iaith