Chwilio'r wefan
English

Awyrluniau newydd yn dangos tirwedd Abertawe'n datblygu

Mae delweddau trawiadol newydd yn dangos sut mae prosiect Cam Un Bae Copr Abertawe sy'n werth £135m yn newid golwg ein dinas.

ArenaDrone050221

Mae lluniau'r drôn gan y prif gontractwr Buckingham Group Contracting Ltd yn dangos sut mae parcdir y datblygiad a'r arena dan do sydd â lle i 3,500 o bobl yn ategu'r marina a'r bae eang cyfagos.

Pan fydd wedi'i gorffen, bydd gan yr arena groen o oddeutu 93,000 o fylbiau golau LED y gellir eu rhaglennu; caiff adloniant o'r radd flaenaf ac amrywiaeth o gynadleddau eu cynnal yno.

Maent yn dangos sut mae prif bloc arall y datblygiad - ar gyfer cartrefi, unedau masnachol a pharcio - yn sefyll fel begwn yng nghanol y ddinas, gydag ardaloedd preswyl traddodiadol Townhill, Mayhill a Mount Pleasant fel cefndir trawiadol. Mae'n 24m o uchder.

Caiff dwy ochr Cam Un Bae Copr, sy'n agos i'r LC, Eglwys Dewi Sant a Tesco'r Marina, eu cysylltu dros brif ffordd Oystermouth Road gan bont dirnod 50m o hyd i gerddwyr a beicwyr. Bydd hyn helpu i ddod â'r ddinas a'r môr yn agosach at ei gilydd.

Mae gwaith ar y cynllun - gyda nifer o gwmnïau o dde Cymru'n gweithio ar y safle ar y cyd ag eraill - wedi mynd rhagddo ar amser trwy'r pandemig. Disgwylir iddo agor yn ystod ail hanner y flwyddyn.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM