Toglo gwelededd dewislen symudol

Strategaeth Hybu'r Gymraeg 5 Mlynedd Cyngor Abertawe: 2024 - 2029

Dyma ail strategaeth hybu'r Gymraeg pum mlynedd Cyngor Abertawe ac mae'n nodi sut y byddwn yn hybu'r defnydd o'r Gymraeg ac yn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn Abertawe.

Os oes angen yr arolwg hwn arnoch mewn fformat arall, ffoniwch 01792 636732 neu e-bostiwch ymgynghoriad@abertawe.gov.uk

Rydym wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid, cydweithwyr a phreswylwyr allweddol Abertawe i greu'r strategaeth hon gan sicrhau ei bod yn ystyrlon, yn briodol ac yn gyraeddadwy.

Bydd y Strategaeth hon yn bodloni ein gofynion statudol o dan ddeddfwriaeth y Gymraeg a hefyd yn cefnogi targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Nod hirdymor Cyngor Abertawe yw adfywio nifer y siaradwyr Cymraeg yn Abertawe, hyrwyddo ymwybyddiaeth, a chynyddu presenoldeb y Gymraeg drwy ein holl gymunedau. Rydym yn ymdrechu i greu cyfleoedd i bobl o bob lefel o sgiliau'r Gymraeg ymarfer a defnyddio'r Gymraeg mewn amgylchedd croesawgar, cefnogol a diogel. Mae llawer o ymgysylltu eisoes wedi digwydd i lywio ein strategaeth ddrafft.

Nod yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar y strategaeth ddrafft, a nodi'r ffordd orau o gyflawni ein hymrwymiadau ar gyfer hybu'r Gymraeg.

Cynhelir yr ymgynghoriad tan 12 Awst. Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am ein strategaeth ddrafft, a'r ymrwymiadau rydym yn bwriadu eu rhoi ar waith dros y 5 blynedd nesaf.  

Strategaeth Hybu'r Gymraeg Ddrafft 5 Mlynedd: 2024 - 2029 (Word doc) [43KB]

Dweud eich dweud yma

Dyddiad cau: 12 Awst 2024

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 17 Gorffenaf 2024