Chwilio'r wefan
English

Asesiadau o Anghenion Gofalwyr

Os ydych yn darparu gofal i berthynas, partner neu ffrind, mae gennych hawl i gael asesiad o'ch anghenion eich hunain, a yw'r sawl rydych yn gofalu amdano'n defnyddio unrhyw un o'r gwasanaethau gofal cymdeithasol ai peidio.

dyn a menyw mewn archfarchnad

Mae Asesiad o Anghenion Gofalwyr yn benodol am eich anghenion ac nid am yr anghenion y person rydych yn gofalu amdano.

Mae sawl gofalwr yn derbyn Asesiad Anghenion Gofalwyr tua'r un adeg ag y mae'r person maent yn gofalu amdano yn derbyn asesiad anghenion. Ond gallwch ofyn am Asesiad Anghenion Gofalwyr ar unrhyw adeg, hyd yn oed os nad yw'r person rydych yn gofalu amdano yn dymuno cael help gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, neu os ydynt eisoes yn cael help.

Os ydych eisoes mewn cysylltiad â gweithiwr cymdeithasol, siaradwch ag ef am Asesiad Anghenion Gofalwyr; os nad ydych chi, cysylltwch â'r tîm perthnasol o'r rhestr hon.

I gael wybodaeth am Asesiadau Anghenion Gofalwyr gweler 

Asesiadau Anghenion Gofalwyr a Chefnogi'r Rheiny sy'n Gofalu am Oedolion

Asesiadau Anghenion Gofalwyr a Chefnogi Gofalwyr Plant (Gofalwyr sy'n Rhieni

Os ydych yn dymuno gallwch ddefnyddio Word Document holiadur hunan-asesu gofalwyr (Word, 207KB)Yn agor mewn ffenest newydd i'ch helpu baratoi ar gyfer Asesiad Anghenion Gofalwyr. Nod yr holiadur yw eich helpu i:

  • Feddwl am eich rôl ofalu a sut gallai fod yn effeithio arnoch chi. Mae hyn yn cynnwys y pethau cadarnhaol a negyddol.
  • Myfyrio ar yr hyn sy'n eich helpu i ymdopi.
  • Nodi pethau i'w trafod gyda'r ymarferydd a fydd yn cwblhau Asesiad Gofalwr gyda chi.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM