Chwilio'r wefan
English
Danger - electricity

Atgyweiriadau mewn argyfwng

Mae ein gwasanaeth atgyweiriadau mewn argyfwng yn ymdrin ag atgyweiriadau y mae eu hangen ar frys y tu allan i oriau gwaith arferol.

Sylwch - pan fyddwch yn rhoi gwybod am argyfwng, caiff ei ystyried fel gwaith i wneud rhywbeth yn ddiogel. Efallai bydd angen mwy o waith i gwblhau'r atgyweiriadau a bydd apwyntiad dilynol yn cael ei drefnu. Os nad yw'r atgyweiriad yn argyfwng lle mae angen gwneud rhywbeth yn ddiogel, y ffordd gyflymaf a mwyaf effeithlon o roi gwybod am atgyweiriad yw trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein Cais am atgyweiriad cartref.

Rhifau ffôn argyfwng

Heddlu, Tân, Ambiwlans: 999
Gollyngiadau nwy: 0800 111999
Methiant pŵer: 0800 052 0400

Beth sy'n cael ei ystyried fel argyfwng?

  • Pibellau, ffitiadau neu danciau dŵr sydd wedi rhwygo neu sy'n gollwng
  • Gorlifo rhwng adeiladau
  • Draeniau wedi'u rhwystro lle mae carthion yn arllwys allan
  • Tŷ bach neu bibell garthfos wedi'i rhwystro neu sy'n gollwng (lle nad oes tŷ bach arall yn yr eiddo)
  • Gwifrau trydan noeth
  • Colled lwyr trydan, dŵr neu nwy
  • Methiant llwyr y system gwres canolog (rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth) - Bydd unrhyw alwadau ffôn ynglŷn â gwres canolog a dderbynnir ar ôl 10pm yn cael ymateb y diwrnod nesaf. Er hyn, os yw'r diffygion yn risg arwyddocaol i iechyd a diogelwch, byddwn yn ymateb iddynt cyn gynted â phosib
  • Diogelu ffenestri a drysau allanol

I roi gwybod am atgyweiriad argyfwng lle mae angen ei 'wneud yn ddiogel', ffoniwch y Tîm Atgyweirio

Atgyweiriadau argyfwng  y tu allan i oriau swyddfa: Dydd Llun i ddydd Iau 5:00pm - 8.30am a dydd Gwener 4.30pm - dydd Llun 8.30am - 01792 521500

Atgyweiriadau argyfwng yn ystod oriau swyddfa: Dydd Llun i ddydd Iau 8:30am - 5:00pm a dydd Gwener 8.30am - 4.30pm - 01792 635100

Wedi'i bweru gan GOSS iCM