Chwilio'r wefan
English

Arwyr y gwrychoedd yn helpu i hybu bioamrywiaeth penrhyn Gŵyr a dathlu treftadaeth wledig

Gwirfoddolwyr yn dathlu pen-blwydd cyntaf cynllun sydd wedi helpu i blannu dros 1,500 o goed ar benrhyn Gŵyr.

Hedgerow365

Mae Hwb Gwrychoedd Gŵyr hefyd wedi cynnal a chadw dros 2.5km o wrychoedd gwerthfawr.

Mae'r gwaith wedi gwella amgylcheddau ar gyfer adar coetirol, pryfed, mamaliaid bach, ystlumod, ieir bach yr haf a phoblogaethau blodau gwyllt.

Rheolir y prosiect gan Gyngor Abertawe mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Partneriaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a Chymdeithas Gŵyr.

Mae'r prosiect hwn, sy'n etifeddiaeth i Bartneriaeth Tirwedd Gŵyr, wedi elwa ar gyllid gwerth £1.3 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Mae'r hwb yn darparu cyfleoedd ymarferol i bobl ddysgu am wrychoedd a helpu i ofalu am y cynefin cyffredin ond pwysig hwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM