Chwilio'r wefan
English

Syr Ranulph Fiennes - Living Dangerously

Mae Syr Ranulph yn cynnig taith bersonol drwy ei fywyd, o'i flynyddoedd cynnar hyd heddiw.

RanulphFiennes
10 Mehefin 2021 - 25 Maw 2021
7.30PM.
Neuadd Brangwyn
Guildhall Road South, Abertawe, SA1 4PE

Tocynnau: £29.50 - £34.50

Buy Tickets Button Welsh

Enwyd Syr Ranulph Fiennes fel 'fforiwr gorau'r byd' gan Lyfr Recordiau Byd Guinness, ac mae wedi treulio ei oes yn chwilio am antur eithafol, gan beryglu ei fywyd mewn rhai o'r alldeithiau preifat, mwyaf uchelgeisiol a gynhaliwyd erioed.

Ymhlith nifer o'i gyflawniadau niferus a dorrodd sawl record, ef oedd y cyntaf i gyrraedd y ddau begwn, y cyntaf i groesi Cefnfor yr Antarctig a Chefnfor yr Arctig, a'r cyntaf i amfordwyo'r byd ar hyd ei echel begynol.

Yn Living Dangerously, mae Syr Ranulph yn cynnig taith bersonol drwy ei fywyd, o'i flynyddoedd cynnar hyd heddiw. Yn ysgafngalon ac yn hynod deimladwy, mae'r sioe'n olrhain plentyndod a cham-ymddygiadau ysgol Syr Ranulph, ei fywyd yn y fyddin a'i alldeithiau cynnar, hyd at Alldaith Traws-ddaear a'i Her Fyd-eang gyfredol - ei uchelgais i fod y person cyntaf yn y byd i groesi'r ddau begwn iâ a dringo'r mynydd uchaf ar bob un o'r saith cyfandir.  

Mae anturiaethau niferus Syr Ranulph Fiennes wedi gwthio'i lefelau gwytnwch i'r eithaf, gan ysbrydoli cenedlaethau ac yn sicrhau ei le fel arloeswr y byd fforio sydd â stori unigryw i'w hadrodd.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM