Chwilio'r wefan
English

Only Men Aloud

Cyngor Nadolig.

Only Men Aloud
11 Rhag 2019
7.30PM.
Neuadd Brangwyn
Guildhall, Swansea, SA1 4PE

Tocynnau: £31.00 - £39.00
Buy Tickets Button Welsh

Ymunwch â Only Men Aloud am Gyngerdd Nadolig yn y Brangwyn y fis Rhagfyr hwn.

Fe'i ffurfiwyd yn y flwyddyn 2000 yn y gobaith y gallai roi bywyd a gwaed newydd i draddodiad corau meibion Cymru.

Mae'r dynion wedi dod yn adnabyddus am eu lleisiau cadarn a'u repertoire amrywiol. Bydd cyngerdd nodweddiadol OMA yn cynnwys arddulliau cerddoriaeth gwahanol: emynau Cymreig, caneuon gwerin, opera, theatr gerdd, swing a phop.

Mae OMA bellach wedi recordio pum albwm stiwdio ac mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer chweched albwm. Maent yn parhau â'u hamserlen brysur o gyngherddau a theithio ar draws y DU a'r tu hwnt. Mae digwyddiadau diweddar wedi cynnwys perfformio yn nathliadau terfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yng Nghaerdydd, a thaith i Mumbai, India ar gyfer ymddangosiad cyntaf y grŵp yn Asia.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM