Chwilio'r wefan
English

The Musical Box

A Genesis Extravaganza II.

The Musical Box
31 Ion 2020
8.00PM.
Neuadd Brangwyn
Guildhall Road South, Abertawe, SA1 4PE

Tocynnau: £27.00 - £50.00
Buy Tickets Button Welsh

Yn 2018, mewn perfformiad cyflawn o styntiau llofnod gweledol byw, casgliad o offerynnau hen ffasiwn amgueddfa a chyflymder rhyfeddol o draciau taro a phrinder llwyfan, roedd y Blwch Cerddorol yn rhan o, am y tro cyntaf yn ei fodolaeth 25 mlynedd, taith ddwys o'u dychymyg eu
hunain ... i fyd Genesis cynnar. Yn 2019 maent yn dychwelyd, gyda Rhan II o A Genesis Extravaganza.

Fel yr unig fand a drwyddedwyd erioed gan Genesis a Peter Gabriel, mae The Musical Box yn cyflwyno sioe newydd, heb ei pherfformio, yn cynnwys cerddoriaeth Trespass, Nursery Cryme, Foxtrot, Gwerthu Lloegr gan The Pound, The Lamb Lies Down ar Broadway, A Trick y Cynffon a'r Gwynt a'r Weirio.

Gydag ychydig o bethau annisgwyl ychwanegol yn cael eu taflu i mewn i fesur da, mae'n berfformiad na fydd unrhyw gefnogwr Genesis eisiau ei golli! Mae TMB, sydd wedi ennill clod am ei ail-greu hanesyddol o Genesis cynnar, wedi perfformio i fwy na miliwn o wylwyr ledled y byd mewn rhai o'r lleoliadau mwyaf mawreddog fel The Royal Royal Albert Hall a Paris Parisia. Cafodd TMB y fraint o groesawu Phil Collins a Steve Hackett fel gwesteion perfformio. Yn ei hymgais i ddilysrwydd, cyfeirir yn aml at TMB fel y grŵp dehongli gorau yn y byd a'r cyfeiriad rhyngwladol ar gyfer Genesis cynnar.

"Ail-greodd y Blwch Cerddorol, yn gywir iawn, mae'n rhaid i mi ddweud, beth roedd Genesis yn ei wneud. Gwelais nhw ym Mryste gyda fy mhlant er mwyn iddyn nhw allu gweld beth wnaeth eu tad wedyn" - Peter Gabriel

"Nid band teyrnged ydyn nhw, maen nhw wedi cymryd cyfnod ac maen nhw'n ei atgynhyrchu'n ffyddlon yn yr un modd ag y byddai rhywun yn gwneud cynhyrchiad theatrig" - Phil Collins

"Ni allaf ddychmygu y gallech chi gael teyrnged well ar gyfer unrhyw weithred. Maent nid yn unig yn llwyddo i swnio, ond yn edrych yn rhithwir yn union yr un fath. Mae'n ymddangos fel petai dim byd yn rhy anodd iddyn nhw" - Steve Hackett

"Roedd yn well na'r gwir beth mewn gwirionedd. Roedd yn wych, roedd hynny'n wych." - Mike Rutherford

"Mae'r dyn sy'n gwneud Peter Gabriel yn wych" - Tony Banks

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM