Chwilio'r wefan
English

Pont i ddyfodol Abertawe'n cyrraedd yr wythnos hon

Bydd cynllun adfywio gwerth £135m yn Abertawe'n cymryd cam mawr ymlaen yr wythnos hon.

NewBridge140920

Bydd pedwar panel dur enfawr cyntaf y bont dirnod drawiadol yn cyrraedd y ddinas ac yn cael eu gosod mewn modd arbenigol gyda'r rhai eraill a fydd yn dilyn dros y misoedd nesaf.

Disgwylir i'r bont gael ei gosod mewn un darn dros Oystermouth Road yn gynnar yn y flwyddyn newydd er mwyn gwneud y paratoadau terfynol.

Bydd yn amrywio rhwng 12m a 6m mewn lled, ac yn sefyll 6m oddi ar y ffordd, yn 6m o uchder ac yn 49m o hyd. Bydd goleuadau LED sy'n newid lliw'n goleuo'r bont.

Disgwylir i'r bont agor i gerddwyd a beicwyr yn ystod ail hanner 2021.

Bydd pedwar panel enfawr a fydd yn ffurfio dec y bont yn cyrraedd y safle ger yr LC yfory (sylwer: Dydd Mawrth, 15 Medi) a dydd Mercher ar gefn tryciau 34m o hyd a 6m o led. Byddant yn cyrraedd mewn 4 llwyth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM