Chwilio'r wefan
English

Dau gam mawr ymlaen ar gyfer cynllun gwerth £135 biliwn i drawsnewid Abertawe

Mae cynllun adfywio gwerth £135 biliwn yn ne Cymru wedi cymryd dau gam mawr ymlaen.

BridgeNew

Cyhoeddwyd ymgeisydd a ffafriwyd ar gyfer safle gwesty Cam Un Abertawe Ganolog. Mae Cairn Group, y gweithredwr gwestai premiwm o fri, yn trafod y safle â nifer o frandiau gwestai rhyngwladol eraill.

Hefyd, datgelwyd y dyluniad ar gyfer pont dirnod y cynllun. Mae'n ddehongliad euraid rhagorol a chwareus o alarch trawiadol. Fe'i dyluniwyd gan Marc Rees, artist mawr ei barch o Abertawe, mewn cydweithrediad â'r pensaer cyfoes, ACME.

Mae Cam Un Abertawe Ganolog yn cael ei ddatblygu gan Gyngor Abertawe fel catalydd ar gyfer gwaith adfywio ehangach yng nghanol y ddinas. Mae'n cynnwys arena dan do â lle i 3,500 o bobl, parcdir newydd, bron 1,000 o leoedd parcio newydd, unedau masnachol a thros 30 o gartrefi.

Disgwylir i'r cyfan agor yn ystod ail hanner y flwyddyn nesaf. Bydd cwmni theatr ATG, sy'n flaenllaw ar draws y byd, yn cynnal yr arena.

Cafwyd cefnogaeth ariannol allweddol ar gyfer yr arena gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3 biliwn, a chan Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru ar gyfer y bont.

Disgwylir i Gam Dau Abertawe Ganolog ddilyn, gan gyflwyno swyddfeydd, cartrefi a mannau manwerthu a hamdden.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor,Rob Stewart, "Dyma ddiwrnod mawr arall ar gyfer y prosiect trawsnewidiol hwn, sy'n rhan o'n cynlluniau o dros £1 biliwn i ailadeiladu canol y ddinas, rhywbeth y mae pobl Abertawe wedi dyheu amdano ers amser maeth.

"Rwyf wrth fy modd i groesawu partneriaid yma i glywed y cyhoeddiadau mawr diweddaraf ac i'w diweddaru ar y cynnydd cyffrous rydym wedi'i wneud ers dechrau'r prif waith adeiladu ym mis Tachwedd.

"Rwy'n falch o gyhoeddi ein bod wedi dewis ein hymgeisydd a ffafriwyd ar gyfer safle'r gwesty newydd - Cairn Groupyw'r gorau ym maes cynnal gwestai o safon, gan gynnwys lleoliadau ar gyfer brandiau mawr megis Hilton, IHG ac Accor. Unwaith eto mae hwn yn dangos ein hymrwymiad i ddod â brandiau byd-eang i Abertawe.

"Bydd dyluniad y bont gan Marc Rees, a grëwyd mewn cydweithrediad â'r penseiri gwych, ACME, yn darparu porth trawiadol newydd i Abertawe. Mae'n ddyluniad deniadol, arloesol a difyr.

"Bydd Cam Un Abertawe Ganolog yn ein helpu i ddod yn un o'r lleoedd mwyaf cyffrous yn y DU i fyw, gweithio, astudio a'i fwynhau."

Mae Cam Un Abertawe Ganolog yn cael ei adeiladu ger canolfan hamdden hynod boblogaidd yr LC, ar ddwy ochr ffordd brysur Heol Ystumllwynarth. Bydd y bont eang newydd - hyd at 12 medr o led - yn cysylltu dau hanner y safle eang ac yn darparu cyswllt cryf rhwng y ddinas a'r môr.

Mae busnesau allweddol sydd wedi bod yn rhan o'r broses yn cynnwys y rheolwr datblygu RivingtonHarka'r prif gontractwr Buckingham Group Contracting Ltd.

Bydd gan y gwesty newydd 150 o ystafelloedd a bydd yn edrych dros yr arena a'r Marina. Caiff dyluniadau ar gyfer y gwesty newydd eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM