Chwilio'r wefan
English

Goleuadau dros dro'n cynnig golwg o'r dyfodol ym Mae Copr

Mae Cyngor Abertawe wedi gosod goleuadau dros dro y tu mewn i bont newydd Bae Copr.

BridgeLights200421

Mae'n rhoi syniad cynnar i ddinasyddion o sut gallai'r adeiledd edrych gyda'r hwyr unwaith y bydd wedi'i gwblhau ac ar agor i'r cyhoedd.

Mae'r gosodiad goleuadau dros dro yn cynnwys 26 o oleuadau fflwroleuol tiwb dwbl  wedi'u hatodi i'r to y tu mewn i'r bont ar draws Oystermouth Road. Disgwylir iddynt fod ar waith am sawl mis.

Gosodir goleuadau mewnol parhaol yn ei le maes o law. Bydd y rhain yn oleuadau LED ynni effeithlon y gellir eu rhaglennu, a byddant yn goleuo'r bont mewn lliwiau gwahanol; disgwylir iddynt fod ar waith erbyn i'r bont agor yn hwyrach eleni fel rhan o gynllun adfywio Cam Un Bae Copr gwerth £135m.

Meddai Phil Holmes, Pennaeth Cynllunio ac Adfywio'r Cyngor, "Mae'r goleuadau dros dro'n ceisio rhoi cipolwg eang i'r cyhoedd ar sut bydd y bont yn edrych gyda'r hwyr unwaith y bydd Cam Un Bae Copr ar agor.

"Bwriedir gosod y system LED sy'n newid lliw dros y misoedd nesaf, ond roeddem am roi syniad cynnar i bobl ynghylch sut bydd y tirnod newydd hwn ar gyfer y ddinas yn edrych yn y dyfodol."

Mae'r bont yn cael ei chyflwyno gan Gyngor Abertawe, sy'n datblygu Cam Un Bae Copr.

Mae'r cyngor yn gweithio gyda'r rheolwr datblygu RivingtonHark, y penseiri pontydd ACME a'r prif gontractwyr Buckingham Group Contracting Ltd ar y goleuadau dros dro.

Mae Cam Un Bae Copr yn rhan o raglen adfywio £1bn a gyflwynir ar draws y ddinas gan y cyngor.

https://baecoprabertawe.com/

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM