Chwilio'r wefan
English

Blasus! Arbenigwyr bwyd yn temtio lleoedd yn Abertawe i brynu'n lleol

​​​​​​​Mae lleoedd bwyd a diod yn cael eu hysbrydoli i weini mwy o gynnyrch lleol.

Food130220

Daeth perchnogion caffis, bariau a bwytai'r ddinas at ei gilydd mewn digwyddiad arddangos arbennig.

Daeth busnesau twristiaeth hefyd, a oedd yn awyddus i gynyddu eu dewis o fwydydd lleol er mwyn cwrdd â chynhyrchwyr bwyd a ffermwyr o ardal Abertawe.

Nerys Howell, yr arbenigwr bwyd o Gymru, oedd y cyflwynydd gwadd.

Trefnwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn lleoliad priodasau Ocean View yng Ngŵyr, gan Dwristiaeth Bae Abertawe a Phartneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe, a reolir gan Gyngor Abertawe.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym am ysbrydoli, annog ac atgyfnerthu busnesau twristiaeth a lletygarwch wrth iddynt dynnu sylw at gynnyrch lleol ar eu bwydlenni."

Meddai Stephen Crocker, Cadeirydd Twristiaeth Bae Abertawe, "Bydd gweini bwyd o Gymru i bobl sy'n ymweld ag Abertawe'n creu llwyfan bwyd gweledol, sy'n ychwanegu gwerth at sector lletygarwch a thwristiaeth Abertawe."

Cynlluniwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Howel Food Consultancy, Partneriaeth Bwyd Abertawe, Twristiaeth Bae Abertawe, Cylch Bwyd Abertawe, Cywain, Cyngor Abertawe, Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe a Phartneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe. Fe'i hariannwyd gan yr arbenigwr diwylliant tir, Lantra, trwy'r cynllun Cymru: Cyrchfan Bwyd. 

Llun Cyffro'r digwyddiad Cymru: Cyrchfan Bwyd yng Ngŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM