Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Datblygu Lleol Newydd - Y Weledigaeth, yr Amcanion a'r Opsiynau Strategol

Bydd nodi'r materion, y cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu Abertawe a diffinio gweledigaeth a chyfres o amcanion hollgynhwysol yn pennu'r agenda strategol ar gyfer y CDLlN.

Mae'r cam hefyd yn cynnwys nodi ystod o opsiynau twf a gofodol, y bydd angen nodi 'Strategaeth a Ffefrir' o'u plith.

Mae gwaith wedi hen gychwyn ar y cam hwn a bydd nifer o gyfleoedd i randdeiliaid allweddol ac unrhyw bartïon a diddordeb gyfrannu at y Weledigaeth, yr Amcanion a'r Opsiynau drwy sesiynau ymgysylltu yn gynnar yn 2024.

Bydd manylion pellach yn cael eu diweddaru fel yr â'r cam allweddol hwn yn ei flaen.

Close Dewis iaith