Chwilio'r wefan
English

​​​​​​​Sgwâr y Castell Y cyhoedd yn barod i lunio'i ddyfodol gwyrdd a chroesawgar

Bydd dyfodol newydd disglair i ganolbwynt pwysig yn Abertawe yn dod cam yn nes yr wythnos nesaf (18 Chwefror).

Bydd Cabinet Cyngor Abertawe yn trafod cysyniad cain newydd ar gyfer Sgwâr y Castell canol y ddinas - un sy'n cyflwyno mwy o wyrddni, hwyl a rhesymau i ymweld.

Byddai'r lle sydd ar gael i bobl ymgasglu, eistedd mas ac ymlacio yn aros yr un peth. Byddai'r mannau gwyrdd yno'n tyfu o 25% i fwy na 40%. Byddai bioamrywiaeth yn cynyddu a byddai'r rhan fwyaf o'r coed presennol yn aros, ond plennir coed newydd hefyd.

Castle Square Regeneration - 01

Mae'n gysyniad newydd a dynamig ar gyfer yr 21ain ganrif, sy'n ystyriol o orffennol gwyrdd y lleoliad, ac yn ôl y dyluniad cynnar, caiff y nodwedd ddŵr sydd yno ei symud. Byddai atyniadau chwareus newydd yn cael eu cyflwyno ynghyd â chyfleoedd newydd i fwyta ac yfed.

Castle Square vision (view from Princess Way roundabout)

Yn ôl y cynlluniau, bydd:

  • Mannau gwyrdd yn cynyddu'n sylweddol - o 25% ar hyn o bryd i fwy na 40%
  • Mwy o goed - gyda'r rhan fwyaf o'r rhai presennol yn aros.
  • Unedau bwyd a diod parhaol - gyda thoeau gwyrdd - i hyd at bedwar busnes
  • Nodwedd jetiau dŵr ddifyr gyda ffynnon fechan yn codi o ardal balmantog
  • Ardal balmantog wedi'i gwella
  • Gwelliannau i wneud Caer Street a Castle Bailey Street yn fwy addas i gerddwyr.

Castle Square Regeneration - 02

Mwy:

Wedi'i bweru gan GOSS iCM