Chwilio'r wefan
English

Y cyngor yn gweithredu ar ddymuniadau amrywiol y cyhoedd i ystyried y defnydd o safleoedd arfordirol yn y dyfodol

Bydd Cyngor Abertawe'n ystyried amrywiaeth eang o syniadau cyhoeddus am sut y dylai sawl llain o dir sy'n eiddo i'r cyngor gael eu defnyddio yn y modd gorau yn y dyfodol.

SkettyLaneCarPark

Mynegwyd amrywiaeth eang o farn gan gannoedd o bobl a sefydliadau a ymatebodd i ymarfer ymgynghori'r cyngor yn ystod haf 2019.

Mae cabinet rheoli'r cyngor bellach wedi trafod proses i ystyried ymhellach y defnydd o'r lleoliadau hyn yn y dyfodol.

Cytunodd y cabinet i gymryd y camau gweithredu canlynol:

  • Tir ar ochr y Mwmbwls o'r West Cross Inn - nid ystyrir y datblygiad hwn mwyach
  • Tir o amgylch y ramp sglefrfyrddio yn West Cross - cynigiwyd parc sglefrfyrddio newydd gan Gyngor Cymuned y Mwmbwls; angen ymgymryd â diwydrwydd dyladwy pellach
  • Lido Blackpill - ymchwilio ymhellach, edrych ar friffiau dylunio posib
  • Maes parcio Lôn Sgeti - ymchwilio ymhellach, edrych ar friffiau dylunio posib
  • Cyrtiau tenis Langland a reolir o hyd gan Gyngor Abertawe - i'w hysbysebu 'ar osod ar brydles hir'

Rhagor o wybodaeth: Adroddiadau'r Cabinet

Wedi'i bweru gan GOSS iCM