Chwilio'r wefan
English

Camddefnyddio sylweddau

Lluniwyd y cwrs hwn i roi gwybodaeth i chi am y gyfraith sy'n ymwneud â sylweddau anghyfreithlon, effeithiau sylweddau a sut cânt eu defnyddio a'r peryglon sy'n gysylltiedig â defnyddio sylweddau ynghyd â dealltwriaeth o'r materion hyn.

Nod y cwrs

Erbyn diwedd y sesiwn hon, bydd gan ddysgwyr well dealltwriaeth o: 

 • Yr hyn yw sylweddau 
 • Y gyfraith sy'n ymwneud â sylweddau anghyfreithlon 
 • Sut caiff sylweddau eu defnyddio a'u heffeithiau 
 • Y peryglon sy'n gysylltiedig â defnyddio sylweddau 
 • Y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i ddefnyddwyr sylweddau a'r rheiny o'u cwmpas 

Pwy ddylai fynd?

 • Gofalwyr maeth prif ffrwd
 • Gofalwyr sy'n deulu ac yn ffrindiau
 • Staff gofal preswyl
 • Gweithwyr cymdeithasol
   
DyddiadauAmserLleoliadHyfforddwr
7 Mehefin 201910.00am - 1.00pmY Ganolfan Ddinesig - Ystafell Bwyllgor 1Rebecca Jones

Cofrestru eich diddordeb am gwrs gofal cymdeithasol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM