Chwilio'r wefan
English
Hammer

Canllaw rheoliadau adeiladu

Rheoliadau adeiladu yw'r safonau gofynnol o ran adeiladu. Maent yn cynnwys strwythur adeilad, diogelwch tân, cadwraeth ynni a mynediad a defnydd o adeiladau.

Yng Nghymru, cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw'r rheoliadau adeiladu.

Gallwn roi cyngor i chi ar sut i sicrhau eich bod yn bodloni'r rheoliadau adeiladu. Gallwch ein ffonio ar (01792 635636) neu e-bostio rheoliadeiladau@abertawe.gov.uk.

Dogfennau cymeradwy ar gyfer rheoliadau adeiladu

Mae esboniad am sut y dylid defnyddio'r arweiniad rheoliadau adeiladu yn y dogfennau cymeradwy. Yng Nghymru, cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw'r rheoliadau adeiladu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM