Chwilio'r wefan
English

Theatr y ddinas yn llwyfan ar gyfer canolfan diwylliannol Cymraeg arloesol

​​​​​​​Bydd Theatr y Grand Abertawe'n gartref i ganolfan diwylliant a digidol arloesol - y cyntaf o'i bath yng Nghymru.

GrandTheatreExterior

Bydd Adain Gelfyddydau'r lleoliad yn ganolbwynt ar gyfer dros 20 o gymunedau llawr gwlad a fydd yn helpu i ddatblygu rhaglen gelfyddydol amrywiol.

Bydd y ganolfan yn gartref i gyfleoedd newydd ar gyfer y celfyddydau, digwyddiadau diwylliannol, gweithgareddau cymunedol a rhaglenni sgiliau. Bydd yn datblygu caffi bwyd stryd ethnig ac yn cynnig gwasanaeth cefnogi arlwyo.

Bydd Cyngor Hil Cymru, gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru, yn gwella ac yn uwchraddio Adain y Celfyddydau er mwyn darparu lleoliadau newydd ar gyfer datblygu'r celfyddydau, swyddfeydd cymunedol, cefnogaeth ddigidol a man dysgu.

Disgwylir i'r gwaith ar newidiadau strwythurol ddechrau'r mis hwn (sylwer: Ionawr) a chaiff rhaglen gelfyddydol amrywiol ei darparu o'r flwyddyn nesaf.

Bydd Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru a'r Prif Chwip Jane Hutt AS yn lansio'r gwaith yfory. Bydd y Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, yn bresennol.

Meddai'r Barnwr Ray Singh CBE, cadeirydd Cyngor Hil Cymru, "Bydd y ganolfan yn cynnig man yng nghanol y ddinas ar gyfer anghenion beunyddiol y gymuned lleiafrifoedd ethnig ac yn darparu ardal tymor hir er mwyn cefnogi cymunedau i ddatblygu rhaglen gelfyddydol amrywiol newydd, gweithgareddau diwylliannol a'r cyfle i rannu diwylliant pobl eraill."

Llun Theatr y Grand Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM