Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Yr hyn rydym yn ei gasglu a phryd - ailgylchu a gwastraff myfyrwyr

Dysgwch am yr hyn y gallwch ei adael ar ymyl y ffordd a phryd y bydd yn cael ei gasglu.

Beth rydym yn ei gasglu?

Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o'r gwastraff rydych yn ei greu yn y cartref. Gellir casglu papur, cardbord, plastigion, caniau a gwydr, gwastraff bwyd a gwastraff gardd o ymyl y ffordd. Rydym hefyd yn casglu gwastraff na ellir ei ailgylchu mewn sachau du.  PDF Document Arweiniad ailgylchu i fyfyrwyr (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Casglu sachau gwyrdd

Casglu sachau pinc

Casglu gwastraff bwyd - Byddwn yn darparu blwch bach ynghyd â leinwyr i chi eu cadw yn eich cegin a bin mwy gyda chaead sy'n cloi ar gyfer storio y tu allan a'i roi allan ar y diwrnod casglu. Peidiwch â rhoi unrhyw wastraff bwyd yn eich sachau du. Bydd hyn yn peri i'ch sachau ddrewi a denu plâu megis gwylanod a fydd yn eu rhwygo gan greu llanast ar eich stryd - nid yw hon yn ffordd dda o wneud argraff dda ar eich cymdogion!

Casglu sachau du - Cadwch at 3 - Byddwn yn casglu 3 sach ddu ar y mwyaf o bob eiddo bob pythefnos. Mae sachau du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu'n unig megis plastigion meddal, pecynnau creision, hancesi wedi'u defnyddio a pholystyren. Bydd gwneud defnydd llawn o'r gwasanaeth ailgylchu ymyl y ffordd yn eich galluogi i leihau nifer y sachau du. Os rydych yn byw mewn aelwyd sydd â nifer mawr o bobl, e.e. dros 6, ac rydych yn ei chael hi'n anodd cadw at yr uchafswm hwn oherwydd swm y gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu, yna gallwch gysylltu â ni i holi am gael eich eithrio, a fydd yn eich galluogi i roi sachau ychwanegol allan.

Diwrnodau casglu

Rhennir casgliadau yn Abertawe yn wythnosau gwyrdd a phinc/du gyda sachau a bagiau gwahanol yn cael eu casglu bob pythefnos.

Cesglir gwastraff bwyd bob wythnos.

Os rydych yn byw mewn fflat y mae ganddi finiau mawr ag olwynion ar gyfer eich deunydd ailgylchu a'ch sachau du, yna nid oes rhaid i chi boeni am y diwrnodau casglu.

Os rydych yn byw yn Brynmill, Uplands, Mount Pleasant neu Sandfields, eich diwrnod casglu yw dydd Mercher. Gallwch ddod o hyd i amserlen gasglu ar gyfer eich ardal yn ein PDF Document harweiniad ailgylchu i fyfyrwyr (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Os rydych yn byw mewn ardal wahanol, defnyddiwch ein chwiliad casgliadau ailgylchu a sbwriel i ganfod eich diwrnod casglu a lawrlwytho amserlen gasglu.

Dylid rhoi cynwysyddion ailgylchu a sbwriel allan rhwng 7.00pm ar y noson gynt a 7.00am ar y diwrnod casglu'n unig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM