Chwilio'r wefan
English

Chelsea a Roxanne - dyfodol treftadaeth ddiwylliannol Cymru

​​​​​​​Mae dwy fenyw ifanc yn rhoi eu ffydd yn hanes cyfoethog Abertawe i lunio dyfodol mawr i'w hun.

Mae Chelsea Thomas a Roxanne Bryan wedi dechrau swyddi hyfforddiant yn y ddinas ar gynllun sy'n annog pobl ar ddechrau eu gyrfaoedd i fod yn rhan o genhedlaeth newydd sy'n adrodd hanes Cymru.

Fel hyfforddeion gyda Phrosiect Uchelgais Diwylliannol Cymru Gyfan, bydd eu lleoliadau dysgu'n cynnwys Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe.

Bydd Chelsea, sy'n 20 oed, hefyd yn gweithio yn Amgueddfa Abertawe Cyngor Abertawe ac yng Nghanolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe.

Bydd Roxanne, sy'n 21 oed, hefyd yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent ac yn Amgueddfa Parc Howard yn Llanelli.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n bleser cael Chelsea a Roxanne ar y tîm; maent eisoes yn cael effaith gadarnhaol fel hyfforddeion treftadaeth ddiwylliannol."

Bu Chelsea, o Abertawe, yn astudio am wobr BTEC mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe cyn gwirfoddoli gyda phrosiect garddio GRAFT yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Bu Roxanne, o Bontyates, ger Llanelli, yn astudio am wobr BTEC mewn Gwyddoniaeth Fforensig yng Ngholeg Blackpool and The Fylde yn Swydd Gaerhirfryn cyn symud i Sir Geredigion y llynedd.

Ariennir y Prosiect Uchelgais Diwylliannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.

Caiff y prosiect ei weinyddu a'i gynnal gan yr elusen Creative & Cultural Skills. Mae gan y prosiect gysylltiadau cryf â rhaglen Cyfuno: Creu Cyfleoedd drwy Ddiwylliant ac Adroddiad Andrews Diwylliant a Thlodi.

Llun: Chelsea Thomas, chwith, a Roxanne Bryan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM