Chwilio'r wefan
English
Exclamation mark

Coronafeirws - Cymorth i blant a phobl ifanc

Manylion y cymorth a'r gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn ystod Coronafeirws (Covid-19) i'w helpu i reoli bywyd yn ystod y pandemig a'r cyfyngiadau.

Mae Covid-19 yn effeithio ar bob un ohonom ym mhob math o ffyrdd ac er y bu'n rhaid i wasanaethau newid ffurf a chanolbwynt, rydym am roi gwybod i blant a phobl ifanc, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol bod cymorth ar gael.

Fel rhan o'i ymgyrch #ArosMewnCysylltiad ar gyfer yr holl bobl ifanc sy'n byw yn Abertawe, bydd y tudalennau hyn yn tynnu sylw at ystod eang o wasanaethau emosiynol a lles, llinellau cymorth a chymorth i ddiwallu beth bynnag fo'r pryder neu'r angen sy'n codi.

Waeth beth fo'r cwestiwn neu'r pryder, waeth pa mor wirion neu ddibwys y gallai ymddangos i rai, mae'n ymwneud â helpu plant a phobl ifanc i ddelio â'r hyn sy'n bwysig a'r hyn sy'n digwydd iddynt.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM