Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Yr wybodaeth ddiweddaraf:

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar dydd Gwener 18 Medi 2020.

#YmaiAbertawe

Y diweddaraf am achosion COVID-19 yn ein hysgolion

Mae ein hysgolion yn gweithredu ar unwaith cyn gynted ag y mae'n hysbys bod disgybl neu aelod o staff wedi profi'n bositif am COVID-19.

Gall y camau gynnwys gofyn i grwpiau dosbarth neu grwpiau blwyddyn hunanynysu os ydynt wedi bod mewn cysylltiad â'r person sydd wedi profi'n bositif. Anfonir llythyrau at rieni disgyblion sydd wedi bod mewn cysylltiad â'r person sydd wedi profi'n bositif i roi gwybod iddynt am yr hyn sydd angen iddynt ei wneud.

Rhoddir gwybod i rieni plant eraill yn yr ysgol hefyd drwy anfon llythyr.

 

Christmas parade cancelled to keep people safe

Two of our annual winter events have been cancelled to help keep local people safe through the coronavirus pandemic.

The traditional Bonfire Night fireworks show and the city centre Christmas parade will not go ahead this year. We've taken the decision in order to curb the spread of the virus and to avoid a local lockdown. More information here: www.swansea.gov.uk/EventsCancelled

 

Adult education

We're kicking off Adult Learners' Week next week with a sweeping range of opportunities on offer to locals wanting to learn new skills online. The week's being staged online due to the Coronavirus restrictions.

It's easy to sign up and learners need to go no further than their computer to access new masterclasses and 40 taster sessions. Go here to sign-up: www.abertawe.gov.uk/wythnosDysgwyrOedolion2020

 

Glynn Vivian set to re-open

Our Glynn Vivian Art Gallery is re-opening this weekend but it will look different to the way it has been in the past. Visitors will need to book their sessions in advance. More information here: www.swansea.gov.uk/GVreopens

 

Cyfleusterau'r haf yn cael eu hymestyn yn Abertawe

Mae'r haf wedi ei ymestyn tan 27 Medi yn Lido Blackpill. Hefyd, gall y rheini sy'n mwynhau golff gwallgof Southend a Singleton fwynhau mwy o amser yn chwarae ar y penwythnos nes 27 Medi. Fodd bynnag, dylai ymwelwyr â'r lleoliadau hyn barhau i chwarae eu rhan drwy gadw pellter cymdeithasol oddi wrth bobl nad ydynt yn rhan o'u grŵp aelwyd estynedig.

 

Preswylwyr yn cael eu hannog i ddilyn y rheolau COVID-19 newydd

Rydym yn annog preswylwyr i ddilyn y rheolau newydd ar coronafeirws a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw. Rydym am osgoi'r risg o gyfyngiadau symud pellach yn Abertawe wrth i nifer y profion positif yn yr ardal barhau i godi.

Mae manylion y rheolau newydd ynghylch gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do ar gael yma: https://bit.ly/33sxGNHYn agor mewn ffenest newydd

Mae manylion y cyfyngiadau newydd ynghylch nifer y bobl y caniateir iddynt gwrdd dan do ar gael yma: https://bit.ly/3keiSc3 

Previous statements issued by the council about service provision can be found here.


Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM