Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Yr wybodaeth ddiweddaraf:

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 8 Mawrth 2021.

#YmaiAbertawe

Coronafeirws yn Abertawe 8 Mawrth 21

Y diweddaraf am achosion COVID-19 yn Abertawe

Achosion newydd a adroddwyd amdanynt yn ystod y saith niwrnod diwethaf: 78

Achosion newydd a adroddwyd amdanynt fesul 100,000 o'r boblogaeth yn ystod y saith niwrnod diwethaf: 31.6

Nifer y brechiadau yn ardal Bwrdd Iechyd Bae Abertawe gan gynnwys ail ddosau (Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot): 

 

Cofiwch ymarfer corff yn ddiogel

Ydych chi'n mynd am dro o amgylch y gymdogaeth i gadw'ch corff yn heini? Mae croeso i chi wneud hynny - ond gwnewch hynny'n ddiogel trwy gadw'ch pellter. Mae'n bwysig wrth i ni gyd fynd i'r afael â'r pandemig hwn.

 

Cadwch eich pellter

Os ydych yn bwriadu mynd i'r orsaf betrol heddiw i gael rhagor o danwydd ar gyfer y teithiau byr hynny i'r gwaith ac i siopa hanfodol, dilynwch gyfarwyddiadau'r orsaf betrol - cadwch eich pellter, gwisgwch fwgwd a diheintiwch.

 

Newyddion am frechlynnau

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn annog y rheini sydd wedi cael brechiad i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel o hyd.

Parhewch i gadw dau fetr oddi wrth bobl nad ydych chi'n byw gyda nhw, gwisgwch orchudd wyneb mewn lleoedd cyhoeddus caeëdig a golchwch eich dwylo.

Meddai Dr Keith Reed, eu Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, "Nid oes unrhyw frechlyn yn 100% effeithiol, ac nid ydym yn gwybod yn sicr o hyd pa mor heintus (neu beidio) yw person sydd wedi'i frechu.

"Gallech ddal COVID-19 o hyd (er ei fod yn annhebygol o fod mor ddifrifol) a gallech ei drosglwyddo i eraill o hyd."

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws


Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM