Chwilio'r wefan
English

Y diweddaraf am Coronafeirws #YmaIAbertawe

Yr wybodaeth ddiweddaraf:

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 27 Tachwedd 2020.

#YmaiAbertawe

Dod ynghyd er mwyn atal ymlediad COVID-19

Rydym wedi ymuno â Heddlu De Cymru i helpu'r diwydiant lletygarwch a busnesau eraill i arafu ymlediad COVID-19. Wrth i gymunedau ar draws y ddinas ddechrau cyfri'r dyddiau tan y Nadolig, mae timau iechyd y cyhoedd a thrwyddedu'r cyngor wedi sefydlu Timau Gorfodi Ar y Cyd (JET) gyda swyddogion heddlu lleol i gefnogi busnesau i chwarae eu rhan.

Mae rhagor o wybodaeth yma: https://bit.ly/2KBHhvA

 

Ydych chi'n mynd mas i wylio'r rygbi yfory?

Os ydych chi'n mynd mas i wylio Cymru yn erbyn Lloegr yn eich tafarn neu fwyty lleol, cofiwch y bydd angen i chi gadw lle ymlaen llaw. Bydd angen i chi fynd â mwgwd gyda chi yn ogystal â cherdyn adnabod. Mae Cyngor Abertawe a busnesau lletygarwch yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod y digwyddiad yn un diogel a difyr, felly dylech chi chwarae eich rhan hefyd. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am gyfyngiadau COVID-19 yma: https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau#section-48600

 

Mwynhewch ein Marchnad Nadolig yng nghanol y ddinas

Agorodd ein Marchnad Nadolig wych yng nghanol y ddinas heddiw. Yno cewch ddetholiad gwych o anrhegion unigryw, danteithion blasus ac addurniadau hardd. Gallwch weld y diweddaraf ar Twitter yn @JoioAbertawe Cofiwch, os byddwch yn mynd i'r siopau, dilynwch y rheol dwy fetr, defnyddiwch hylif diheintio dwylo'n rheolaidd a gwisgwch fwgwd mewn lleoliadau cyhoeddus dan do.

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws


Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Fideo BSL COVID-19 o Iechyd Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM