Chwilio'r wefan
English
laptop

Dysgu Gydol Oes yn y Cartref - gwersi cyfrifiadur

Ein wersi yn y cartref i ddysgu neu gwella eich sgiliau cyfrifiadurol.

TG i Ddechreuwyr: Dysgu Fy Ffordd I

Detholiad o gyrsiau ar-lein byr am ddim i ddechreuwyr.

Gweithdy TG i'r rhai sy'n gwella

Darperir sesiynau gweithdy ar-lein ar gyfer y rhai sy'n dymuno deall yn well, a chael mwy allan o ddefnyddio eu cyfrifiaduron.

PC am ddechreuwyr (C1) dosbarthiadau ar-lein byw

Cam Un o gyflwyniad i sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol.

PC am ddechreuwyr (C1) yn seiliedig ar dasgau

Cam Un o gyflwyniad i sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol.

PC am ddechreuwyr i'r rhai sy'n gwella (C2) yn seiliedig ar dasgau

Cam Dau cyflwyniad i sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol.

Gweithdai ar-lein ECDL

Trwydded Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (European Computer Driving Licence) achrediad L1/L2 (modiwlau unigol, craidd 7 neu flecsi).

Gweithdy Tabled ac iPad i ddechreuwyr

Dewch i ddeall yn well a defnyddio'ch iPad neu Dabled Android yn fwy hyderus.

Pa gwrs TG ddylwn i gofrestru arno?

Os nad ydych yn sicr am pa cwrs TG a fydd yn siwtio'ch galluoedd a wnewch defnyddio ein rhestr wirio.

Pa gwrs Tabled ddylwn i gofrestru arno?

Os nad ydych yn sicr am pa cwrs Tabled a fydd yn siwtio'ch galluoedd a wnewch defnyddio ein rhestr wirio

Wedi'i bweru gan GOSS iCM