Chwilio'r wefan
English
laptop

Dysgu Gydol Oes yn y Cartref - gwersi cyfrifiadur

Ein wersi yn y cartref i ddysgu neu gwella eich sgiliau cyfrifiadurol.

Pa gwrs TG ddylwn i gofrestru arno?

Os nad ydych yn sicr am pa cwrs TG a fydd yn siwtio'ch galluoedd a wnewch defnyddio ein rhestr wirio.

Pa gwrs Tabled ddylwn i gofrestru arno?

Os nad ydych yn sicr am pa cwrs Tabled a fydd yn siwtio'ch galluoedd a wnewch defnyddio ein rhestr wirio

TG i Ddechreuwyr: Dysgu Fy Ffordd I

Detholiad o gyrsiau ar-lein byr am ddim i ddechreuwyr.

Gweithdy TG i'r rhai sy'n gwella

Darperir sesiynau gweithdy ar-lein i'r rheini sy'n dymuno deall yn well a chael mwy allan o ddefnyddio eu gyfrifiaduron.

PC am ddechreuwyr (C2) dosbarthiadau ar-lein byw

Cam Un o gyflwyniad i sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol.

PC ar gyfer Dechreuwyr a'r Rhai sy'n Gwella - yn seiliedig ar dasgau (C2)

Cam Un o gyflwyniad i sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol.

PC i'r Rhai sy'n Gwella (C3) yn seiliedig ar dasgau

Cam tri o gyflwyniad i sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol.

Gweithdai ar-lein ECDL

Trwydded Yrru Cyfrifiaduron Ewropeaidd (European Computer Driving Licence) achrediad L1/L2 (modiwlau unigol, craidd 7 neu flecsi).

Gweithdy Tabled i ddechreuwyr

Dewch i ddeall yn well a defnyddio'ch iPad neu Dabled Android yn fwy hyderus.

Dewch arlein Abertawe

Am fynd ar-lein, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Mae gennym gyrsiau cyfrifiadur a sesiynau galw heibio am ddim i'ch helpu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM