Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol

Ddebyd Uniongyrchol yw'r ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o dalu Treth y Cyngor

Arbedwch amser ac arian trwy dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Eich Preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

 

Gofynnwch i dalu Treth y Cyngor drwy Gredyd Uniongyrchol drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Os na allwch gwblhau ein ffurflen ar-lein, ffoniwch a bydd aelod o'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid yn gallu trefnu'ch debyd uniongyrchol dros y ffôn. Sicrhewch fod manylion eich cyfrif treth y cyngor a'ch cyfrif banc wrth law pan ffoniwch.

Fel arall, gallwch  PDF Document /mnt/nfs/media/pdf/Mandad Debyd Uniongyrchol Treth y Cyngor (PDF, 395KB)Yn agor mewn ffenest newydd , ei llenwi a'i phostio atom yn: Treth y Cyngor, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Cewch ddewis o 4 dyddiad talu:

  • 1af y mis
  • 8fed y mis
  • 15fed y mis
  • 22ain y mis.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM