Chwilio'r wefan
English

Adeilad blaengar uwch-dechnoleg gwerth £30 miliwn i gael ei ddylanwadu gan y cyhoedd

Mae trigolion Abertawe'n cael cyfle i lywio un o brif gynlluniau adfywio'r ddinas.

DV290819

Gofynnir i'r gymuned am eu barn ar gynllun cysyniadol ar gyfer y datblygiad gwerth £30 miliwn sy'n cael ei gynllunio ar gyfer hen glwb nos Oceana yn 71 a 72 Ffordd y Brenin.

Y bwriad yw y bydd yn darparu ar gyfer busnesau digidol newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, gan ddod â nhw at ei gilydd mewn amgylchedd gwaith hyblyg hynod fodern, a chreu swyddi newydd a bywiogrwydd ar gyfer canol y ddinas. 

Bydd mynediad i'r cyhoedd yn cynnwys cyswllt newydd o Stryd Rhydychen i Ffordd y Brenin.

Mae'r prosiect, a arweinir gan Gyngor Abertawe, yn rhan o gynllun ehangach i adfywio Ffordd y Brenin. Mae hefyd yn rhan o Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau, a fydd yn cael ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer 71 a 72 Ffordd y Brenin yn dechrau heddiw, dydd Gwener 30 Awst ac yn gorffen ar 27 Medi.

Gall trigolion ddylanwadu ar y datblygiad trwy ddod i arddangosfa gyhoeddus a drefnwyd ar gyfer y Ganolfan Ddinesig a Chanolfan Siopa'r Cwadrant. Bydd ffurflenni ymgynghori ar gael yno.

Disgwylir i'r arddangosfa gael ei chynnal ger caffi Coastline yn y Ganolfan Ddinesig rhwng 9am a 5pm ar 3 a 5 Medi. Bydd swyddogion y cyngor ar gael i ateb cwestiynau rhwng 1.30pm a 3pm ddydd Mawrth a dydd Iau.

Daw'r arddangosfa i'r Cwadrant ar 10 i 12 Medi (9am - 4pm). Bydd swyddogion y cyngor ar gael i ateb cwestiynau rhwng 1.30pm a 3pm bob dydd.

Fel arall, gall preswylwyr roi eu barn drwy fewngofnodi i www.abertawe.gov.uk/71a72fforddybrenin

Llun: Delwedd gan bensaer o'r cynllun cysyniadol ar gyfer 71 a 72 Ffordd y Brenin Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM