Chwilio'r wefan
English

Arweinwyr Twristiaeth yn mwynhau cipolwg ar ddyfodol Abertawe

Mae arweinwyr twristiaeth o bob rhan o Abertawe wedi mwynhau golygfa o'r awyr ar gynllun arena'r ddinas sy'n werth £135m.

tourevent

Roedd y man ffafriol trawiadol ar frig Tŵr Meridian, sydd â 29 llawr, wedi'u galluogi i weld y gwaith adeiladu sy'n mynd rhagddo ar y safle ger yr LC.

Disgwylir i Gam Un Abertawe Ganolog agor yn ystod ail hanner y flwyddyn nesaf, a bydd yn cynnwys arena â lle i 3,500 o bobl, bron 1,000 o leoedd parcio ceir, parcdir newydd, cartrefi, lle masnachol a phont dirnod dros Heol Ystumllwynarth.

Fe'i dyluniwyd i fod yn ysgogydd ar gyfer rhagor y waith adfywio yn Abertawe, gan y bydd yr arena'n unig yn denu dros 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, wrth y gynulleidfa o weithwyr twristiaeth, "Mae Cam Un Abertawe Ganolog yn ysgogi dychymyg y ddinas, y rhanbarth a gweddill Cymru.

"Bydd yn allweddol wrth i Abertawe ail-ddychmygu canol y ddinas fel cyrchfan a fydd yn fuddiol i breswylwyr ac yn denu ymwelwyr a rhagor o fuddsoddiad. Mae'r cysylltiadau i dwristiaeth yn amlwg."

Cafodd y busnesau twristiaeth a ddaeth i Grape and Olive yn Nhŵr Meridian ddiweddariad am ddata diwydiannol allweddol ar gynllun rheoli cyrchfan Abertawe 2017-2020.

Defnyddir y data hwn yn y lefelau uchaf o lywodraeth leol a chenedlaethol ac mae'r offeryn arweiniad i helpu cyrff ariannol i roi hwb i brosiectau twristiaeth. Caiff ei lywio gan y cyngor, y sector preifat, Llywodraeth Cymru a Chroeso Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM