Chwilio'r wefan
English

Cynnydd yn cael ei wneud ar theatr hanesyddol y Palace yn Abertawe

Mae cynnydd yn cael ei wneud wrth i'r cyngor barhau â'i waith i ddod â bywyd newydd i adeilad hanesyddol Theatr y Palace yng nghanol y ddinas.

palace9220

Tywyswyd dylunwyr arbenigol o gwmpas y tu mewn i'r adeilad 132 oed, sy'n dreuliedig, â'r nod o'u hannog i wneud cais i drawsnewid yr adeilad mewn modd arbenigol a sensitif.

Anogir partneriaid busnes posib i gyflwyno syniadau ar sut y byddan nhw - fel tenant arweiniol - yn cynnal neu'n rheoli'r Palace.

Yn yr ychydig fisoedd diwethaf, cwblhaodd y cyngor y broses o gaffael yr adeilad o'i berchnogion preifat.

Mae e' am ailddatblygu'r adeilad Gradd II rhestredig siâp lletem yn swyddfeydd modern. Defnyddir cymorth arian grant annibynnol i drawsnewid yr adeilad.

Pan oedd y Palace yn gweithredu fel theatr, bu sêr fel Charlie Chaplin, Syr Anthony Hopkins a Morecambe and Wise yn perfformio yno. Fe'i defnyddiwyd y tro diwethaf 13 blynedd yn ôl fel clwb nos.

Llun: Adeilad Theatr y Palace Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM