Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Ebrill 2018

YGG Tan-y-lan

Safle wedi'i nodi ar gyfer ysgol Gymraeg newydd sbon

Mae Cyngor Abertawe wedi nodi safle a ffefrir er mwyn codi adeilad newydd sbon ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg sy'n ffynnu.

Brangwyn Hall - Dinner & Events

Alun-Wyn Jones yn arwain cast o sêr penigamp yn Nawns Anrhydeddau Haf yr Arglwydd Faer

Caiff sêr y campau, y llwyfan, y sgrîn a chymunedau lleol eu hanrhydeddu am eu cyfraniad at fywyd ein dinas yn Nawns Anrhydeddau Haf yr Arglwydd Faer y mis nesaf.

Busta - Food Recycling Space Monkey

Ymgyrch 'Mwnci o'r Gofod' ar gyfer Ysgolion Abertawe

Mae Busta'r pyped yn galw ar ddisgyblion cynradd Abertawe i ymuno ag ymgyrch ailgylchu gwastraff bwyd am gyfle i gael arddangos eu poster ledled y ddinas

KingswayNefertiti

Gwaith yn dechrau ar ardal gyhoeddus newydd yng nghanol dinas Abertawe

Mae gwaith wedi dechrau ar elfen allweddol arall o waith adfywio canol dinas Abertawe.

skyline

Abertawe'n cwrdd â datblygwyr car cebl am eu trydydd ymweliad

Mae cynlluniau Abertawe ar gyfer un o atyniadau mwyaf trawiadol i dwristiaid y DU wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Bishop_Vaughan_Estyn

Adroddiad yn amlygu ethos gofalgar a chynhwysol ysgol Gatholig

Bu Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan, Abertawe'n llwyddiannus iawn yn datblygu gwerthoedd ysbrydol, cymdeithasol, moesol a diwylliannol disgyblion, ynghyd â'u hymdeimlad o gymuned, meddai arolygwyr.

Mountain View Centre

Drysau'n agor mewn canolfan iechyd a theuluoedd newydd

Mae canolfan teuluoedd a gofal sylfaenol integredig gyntaf Cymru wedi agor yn Abertawe.

skyline

Wedi'u datgelu! Cynlluniau i adfywio safle treftadaeth allweddol yn Abertawe

Mae cais cynllunio'n dangos sut gallai rhan allweddol o safle hanesyddol Gwaith Copr yr Hafod-Morfa Abertawe edrych pan fydd Distyllfa Penderyn yn ehangu yno.

Cwmrhydyceirw_Estyn

Arolygwyr yn adrodd bod ysgol yn ardderchog ym mhob maes

Mae disgyblion ac aelodau staff ysgol gynradd yn Abertawe yn dathlu adroddiad arolygiad rhagorol.

Hanging baskets (Alan)

Basgedi crog i ddod â lliw i'r ddinas

Mewn cornel ddigyffro a thawel ym Mharc Singleton, mae miloedd o flodau'n cael eu paratoi i harddu Abertawe dros yr haf.

Castle Square

Y cyngor yn ceisio dod o hyd i bartneriaid cyflwyno er mwyn creu Sgwâr Gardd y Castell newydd

Mae angen dod o hyd i dîm datblygu o'r radd flaenaf er mwyn creu a rheoli golwg newydd a chyffrous ar gyfer ardal Sgwâr y Castell yng nghanol dinas Abertawe.

Guildhall

Buddsoddiad sylweddol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion wedi'i gynllunio

Mae Cyngor Abertawe yn cynnig buddsoddiad mawr yn ei gartrefi gofal cymdeithasol er mwyn eu diogelu yn y tymor hir.

FriendsofPrimrosePark

Bydd grant gwerth £100,000 yn helpu grwpiau cyfeillion i ehangu parc

Mae gwirfoddolwyr ymroddedig lleol sy'n neilltuo eu hamser am ddim i wella parc yn Abertawe wedi sicrhau bron £100,000 er mwyn darparu cyfleusterau newydd ac i wneud gwelliannau

Translation Required: Swansea signs indoor arena deal with world-leading venue operator

Translation Required: A MAJOR company with a worldwide portfolio of entertainment venues from London to Manhattan will run Swansea's planned digital indoor arena.

fabian way resurfaing

Gwaith wedi cychwyn i atgyweirio Ffordd Fabian

Mae atgyweiriadau hanfodol i un o ffyrdd prysuraf Abertawe wedi hen gychwyn ar ôl iddi ddioddef effeithiau tywydd gaeafol estynedig.

Kingsway redevelopment

Trawsffurfiad Ffordd y Brenin yn cychwyn

Mae trawsffurfiad un o leoliadau allweddol canol dinas Abertawe wedi cychwyn, sydd yn arwain y ffordd i greu cannoedd o swyddi a gwythïen werdd i'r ddinas.

School Admissions

Cynlluniau i fuddsoddi miliynau mewn cyfleusterau newydd i ysgolion y ddinas

Mae cynlluniau uchelgeisiol wedi cael eu llunio i fuddsoddi bron £150m mewn adeiladau ysgolion yn Abertawe dros y blynyddoedd sydd i ddod.

RAF100

Dinas Abertawe'n cynnal dathliadau canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol

Bydd Arglwydd Faer Abertawe ymysg y rhai sy'n derbyn y saliwt ddydd Gwener pan fydd y ddinas yn cynnal dathliadau swyddogol canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol yng Nghymru.

Swansea Bay City Deal logo.

Cynghorau yn cadw 50% o ardrethi busnes prosiectau'r Fargen Ddinesig

Bydd pedwar awdurdod lleol yn Ne-orllewin Cymru yn cadw 50% o'r ardrethi busnes a gynhyrchir gan brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn eu hardaloedd.

Translation Required: City centre tree planting programme starts

Translation Required: Preparation work for one of Swansea city centre's biggest ever tree-planting operations begins next week (week commencing April 30).

Sarah and Serena Jones

Join Foster Swansea at Swansea Pride

Foster Swansea will be supporting Swansea Pride on Saturday 5 May at the Waterfront Museum between 12 noon and 4pm.

Guildhall

Consultation on shape of social services underway

RESIDENTS, day service users and people living in council-operated residential care homes are being given the chance to help shape the future of social care services.

Gwaith adfywio i gael ysgogiad ychwanegol gan gorff wedi'i wella

Bydd corff lefel uchel, ar draws sectorau, sy'n helpu i ysgogi adfywio economaidd yn Abertawe'n cael ei lansio'r wythnos hon(sylwer: ddydd Mercher 2 Mai).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM