Chwilio'r wefan
English

Etholiad Ewropeaidd 2019

Disgwylir i etholiadau Seneddol Ewropeaidd gael eu cynnal ar y 23ain Mai 2019.

Mae canlyniadau etholiad Senedd Ewrop 2019 Dinas a Sir Abertawe bellach ar gael.

 Abertawe canlyniadau - Etholiad Senedd Ewrop 2019 (PDF, 532KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Bydd y canlyniadau rhanbarthol llawn ar wefan Sir Benfro.


Mewn etholiadau Seneddol Ewropeaidd, mae'r DU yn cael ei rhannu'n 12 ardal ranbarthol.

Mae Abertawe yn cael ei chynnwys yn Rhanbarth Cymru a gelwir y bobl sy'n eich cynrychioli yn Senedd Ewrop yn Aelodau Senedd Ewrop, neu ASEau yn fyr. Etholir ASEau bob 5 mlynedd. 

Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol (Cyngor Sir Penfro)Yn agor mewn ffenest newydd

cofrestru-i-bleidleisio
Sut ydw i'n pleidleisio?


 

Hysbysiad

PDF Document Datganiad o'r Pleidiau a Enwebwyd a Rhybudd o Etholiad (PDF, 79KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad o Benodi Is-Asiantau Etholiad (Conservative and Unionist Party) (PDF, 414KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad o Benodi Is-Asiantau Etholiad (Democratiad Rhyddfrydol) (PDF, 414KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad o Benodi Is-Asiantau Etholiad (Plaid Cymru - The Party of Wales) (PDF, 409KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad ynghylch Penodi Asiantiaid Etholiad Cenedlaethol (PDF, 66KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Nodir safle'r Gorsafoedd Pleidieisio (PDF, 222KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hysbysiad etholiad ar gyfer rhanbarth etholiadol cymru (PDF, 47KB)Yn agor mewn ffenest newydd


Dyddiadau Pwysig


Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd o wlad heblaw'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Malta neu Cyprus bydd angen i chi gofrestru ar wahân i bleidleisio mewn etholiad Senedd Ewropeaidd yn y DU. Darllenwch y wybodaeth ar waelod y dudalen hon. Os ydych chi'n penderfynu yr hoffech bleidleisio yn y DU, llenwch y ffurflen gais isod a'i ddychwelyd i ni erbyn 7 Mai 2019.

PDF Document Gwybodaeth i ddinasyddion UE sy'n byw yn y DU (PDF, 119KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Ffurflen gais ar gyfer dinasyddion UE sy'n byw yn y DU ar gyfer pleidleisio yn y DU (PDF, 320KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM