Chwilio'r wefan
English

Canslo dau ddigwyddiad i gadw'r gymuned yn ddiogel

Canslwyd dau o ddigwyddiadau gaeafol blynyddol Abertawe er mwyn helpu i gadw pobl leol yn ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

Ni fydd y sioe noson tân gwyllt draddodiadol a Gorymdaith y Nadolig yng nghanol y ddinas yn digwydd eleni.

Trefnir y ddau gan Gyngor Abertawe ac maen nhw'n denu cynulleidfaoedd mawr - ond mae'r cyngor am atal ymlediad y feirws ac osgoi cyfyngiadau symud lleol.

Gwnaed y penderfyniadau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a phryderon cynyddol ynghylch ymlediad Coronafeirws sy'n gysylltiedig â chynulliadau mawr.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rwy'n gwerthfawrogi y bydd rhai yn siomedig, yn enwedig ar ôl Gorymdaith y Nadolig wych y llynedd - ond bydd mwyafrif helaeth pobl Abertawe'n cytuno mai canslo yw'r penderfyniad cywir. Ein bwriad yw sicrhau mai digwyddiadau gorymdaith a noson tân gwyllt 2021 fydd y rhai mwyaf a'r mwyaf trawiadol erioed.

"Mae Coronafeirws gyda ni o hyd a mae'n angheuol o hyd. Mae rheoliadau Llywodraeth Cymru'n datgan mai 30 yw'r uchafswm o bobl ar gyfer cynulliadau awyr agored ac y dylai'r mesurau cadw pellter cymdeithasol barhau - ac nid oes unrhyw arwydd y bydd y rhain yn cael eu llacio mewn pryd i ganiatáu i'r miloedd o ymwelwyr a welwn fel arfer."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM