Chwilio'r wefan
English

Eye of the Storm

Gan Geinor Styles ac Amy Wadge mewn partneriaeth â Technocamps Y Sioe orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc - Gwobrau Theatr Cymru 2018.

Eye Of The Storm 5
24 Medi 2019 - 28 Medi 2019
7.00PM. Mer/Iau: 11.00am (Ysgolion), Sad 10.30am (Perfformiaid Hamddenol), 2.00pm
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ

Tocynnau: £14.00 - £26.00, Ysgol £10.00
Perfformiad wedi'u dehongli yn Iaith Arwyddion Prydain - Mercher 25
Buy Tickets Button Welsh
Dewch i gwrdd ag Emmie Price.

Bu'r 5 mlynedd ddiwethaf yn rhai stormus iddi. Mae ei byd yn cynnwys edrych ar ôl ei mam, sy'n dioddef o anhwylder deubegynol, dilyn diddordeb angerddol mewn corwyntoedd a gwneud yn sicr ei bod yn llwyddo yn yr ysgol. Ond, gwyr Emmie, un diwrnod y bydd popeth yn newid. Un diwrnod, mi fydd hi'n dilyn stormydd. . . yn America.

Pan fydd cyfle'n codi i dderbyn bwrsari i astudio yn UDA, a all hi gadw'i lle ar y cwrs ac ennill y gystadleuaeth STEM gyda'i dyfais newydd ar gyfer ynni adnewyddadwy? 

Mae Theatr na nÓg, sydd wedi ennill llu o wahanol wobrau yn cyflwyno drama gerddorol wreiddiol sy'n siŵr o gyfareddu'r galon a'r meddwl. Lleolir y ddrama yng Nghymoedd Cymru ac mae iddi gerddoriaeth fywiog, sy'n tynnu ar elfennau Americana gan yr enillydd Gwobrau Grammy, Amy Wadge (Thinking Out Loud gydag Ed Sheeran, Un Bore Mercher) ac sydd yn cael ei pherfformio'n fyw, ar lwyfan gan gast o 8 o actorion a cherddorion dawnus.

Mae'r digwyddiad theatrig hwn llawn dewrder, penderfynoldeb a charedigrwydd yn siŵr o ysbrydoli oedolion o bob oed a theuluoedd sydd â phlant 8+ oed. Ysgolion 5-13 oed.

Nodwch ei fod yn gynhyrchiad Saesneg ei iaith.

Amseroedd rhedeg: Sioeiau AM 1 awr 15, sioeiau PM  2 awr gyda chyfwng.

 

 

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM