Chwilio'r wefan
English

Bywyd cyffrous newydd yn Abertawe i hen wyneb Ffordd y Brenin

Mae busnes yn Abertawe'n ailgylchu miloedd o dunelli o ddeunydd wyneb Ffordd y Brenin i'w ddefnyddio wrth adfywio'r ddinas.

Mae'r busnes teuluol Stenor West yn cludo slabiau concrit mewn chwe cherbyd o ganol y ddinas i'w bencadlys yn Fforest-fach.

Bydd y slabiau'n cael eu torri i lawr yn graidd caled y bydd peth ohono'n ffurfio sylfeini i ffordd dwy lôn newydd Ffordd y Brenin, sy'n cael ei chreu eleni fel rhan o gynllun Cyngor Abertawe, sy'n werth £12 miliwn, i wneud y llwybr yn fwy addas o lawer i bobl ei ddefnyddio.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Bydd Ffordd y Brenin a Stryd y Berllan yn brif lwybrau gwyrdd ar gyfer y ddinas yn fuan, gyda pharc dinesig yn cymryd lle dwy lôn draffig sydd eisoes yn bodoli.

"Bydd yr ardal yn werdd, yn ddeniadol ac yn lle perffaith i bobl dreulio amser hamdden gyda'u ffrindiau, eu teulu a'u cydweithwyr.

"Mae'r trawsnewid yn rhan o'n cynllun ehangach i ddenu llawer mwy o bobl i fyw, gweithio ac aros yng nghanol y ddinas ac i ymweld â hi.

"Mae'r Fargen Ddinesig, sy'n werth £1.3 biliwn, wedi cynyddu hyder y sector preifat ac rwy'n falch bod busnesau arbenigol lleol megis Stenor West eisoes yn elwa o gynllun Ffordd y Brenin ac yn ein helpu i gadw ei ôl troed carbon mor isel â phosib.

"Rydym hefyd yn dangos ein hymrwymiad i ddyfodol gwyrdd drwy blannu 170 o goed newydd fel rhan o gynllun Ffordd y Brenin; bydd hyn yn dyblu nifer y coed yn yr ardal i tua 200."

Llun: Rheolwr-gyfarwyddwr Stenor West, Steve Norman, chwith, rheolwr y safle, Stacey Norman, a myfyriwr PhD PCYDDS, Simon Thomas, gyda choncrit o Ffordd y Brenin yn cael ei ailgylchu ym mhencadlys y cwmni yn Fforest-fach.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM