Chwilio'r wefan
English

Ffordd y Brenin i fod yn glir ar gyfer y Nadolig

Bydd Ffordd y Brenin yn glir i siopwyr Abertawe'r Nadolig hwn.

xmas paradeC2019RP

Cliriwyd cyfarpar adeiladu o'r ardaloedd lle'r ymgymerir â gwaith peirianneg a thirlunio i greu ardaloedd wedi'u hehangu i gerddwyr am oddeutu deufis.

Bydd hyn yn caniatáu mynediad clir i gerddwyr, modurwyr, cludiant cyhoeddus a thraffig masnachol.

Disgwylir i gynllun Ffordd y Brenin gael ei orffen yn ystod gwanwyn 2020.

Meddai Russell Greenslade, Prif Weithredwr Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe: "Rydym yn annog siopwyr i gefnogi busnesau canol y ddinas; maent yn cyflogi miloedd o bobl sydd, yn eu tro, yn cefnogi'r cymunedau maent yn byw ynddynt.

"Mae gan ganol y ddinas gymysgedd gwych o fannau manwerthu, hamdden a bwyd a diod lleol a chenedlaethol ac maent yn awyddus i gynnig Nadolig gwych i breswylwyr ac ymwelwyr."

Caiff gwaith ffordd ei ohirio ar Ffordd y Brenin rhwng 16 Tachwedd a dechrau mis Ionawr.

Llun Gorymdaith y Nadolig yng nghanol dinas Abertawe'n cyrraedd Ffordd y Brenin nos Sul.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM