Chwilio'r wefan
English

Grantiau ar gael i weithwyr diwylliannol a chreadigol llawrydd yn Abertawe

Disgwylir i Gyngor Abertawe gynnig grantiau i helpu gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol drwy'r pandemig.

Bydd yr arian - ar ffurf taliadau untro gwerth £2,500 - yn cefnogi ymgeiswyr sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Caiff y gronfa ei rheoli gan dimau diwylliannol, datblygiad economaidd a chyllid allanol y cyngor a bydd yn cynnig grantiau ar sail y cyntaf i'r felin. Bydd y porth ceisiadau'n cau pan fydd yr holl grantiau wedi'u dyrannu.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae nifer o weithwyr llawrydd wedi bod heb waith ers y cyfyngiadau symud. Mae nifer o brosiectau creadigol wedi'u gohirio neu eu canslo, gan adael gweithwyr creadigol heb incwm rheolaidd na rhwydwaith cefnogi.

"Mae'r cyngor am sicrhau bod ein hartistiaid creadigol a'n diwydiannau creadigol yn derbyn help llaw ar yr adeg hollbwysig hon. Rydym am gynorthwyo gweithwyr llawrydd i barhau i redeg eu busnesau drwy'r argyfwng cenedlaethol hwn. Maen nhw'n rhan bwysig o'n heconomi leol. "

Meddai David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyflawni a Gweithrediadau - a Dirprwy Arweinydd y Cyngor, "Rydym wedi rhoi proses gyflym a theg ar waith a fydd yn helpu'r hunangyflogedig yn ein sectorau diwylliannol a chreadigol i symud ymlaen wrth i Coronafeirws barhau i effeithio ar gymdeithas a'u busnes."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM