Chwilio'r wefan
English

Cwrs am ddim yn rhoi pobl Abertawe ar y llwybr 'ysgrifennu' cywir

​​​​​​​Mae pobl Abertawe yn cael eu hannog i fod yn greadigol gyda help myfyrwyr PhD.

WriteFeb20

Mae'r myfyrwyr yn arwain cwrs ysgrifennu creadigol chwe mis a gaiff ei lansio gan Brosiect  Cyfuno Prifysgol Abertawe, Prifysgol Abertawe a Chanolfan Dylan Thomas.

Mae croeso i ysgrifenwyr o bob gallu - o ddechreuwyr i ysgrifenwyr brwd a phrofiadol - ddod i'r dosbarthiadau a gynhelir unwaith y mis.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Gobeithiwn y bydd y sawl sy'n dod yn dysgu sgiliau a all eu cefnogi gyda'u taith greadigol.

"Y nod yw cefnogi creadigrwydd a meithrin hyder. Rydym yn buddsoddi mewn rhaglen ddiwylliannol lawn ar gyfer Abertawe ac mae hyn yn gyflwyniad gwych i'n preswylwyr."

Cynhelir y sesiynau nesaf - yr un rhai ym mhob lleoliad - ddydd Mercher, 26 Chwefror yng nghanolfan Taliesin rhwng 5.30pm a 7.30pm, a dydd Gwener, 28 Chwefror yng Nghanolfan Dylan Thomas o 10am tan ganol dydd.

Rhagor o wybodaeth: E-bostiwch Amina.Abu-Shahba@abertawe.gov.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM