Chwilio'r wefan
English

Cynigion prosiect yn Abertawe yn cael eu gwahodd ar gyfer cynllun ariannu gwerth £3m

Mae gan gymunedau a busnesau yn Abertawe gyfle yn awr i elwa o gynllun ariannu gwerth £3m.

SA1 Swansea Waterfront at night

Mae'r cyfle ariannu'n rhan o Gronfa Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth y DU â'r nod o gynorthwyo pobl a chymunedau ledled y wlad.

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer cynigion prosiect yn Abertawe sydd naill ai'n cefnogi pobl i gael swyddi neu'n buddsoddi mewn sgiliau, busnesau neu gymunedau lleol.

Mae sefydliadau cyfansoddiad priodol eraill sy'n gallu cyflwyno cais yn cynnwys cynghorau tref a chymuned, prifysgolion, colegau a grwpiau trydydd sector.

Byddyr holl geisiadau am gynigion prosiect, y mae'n rhaid eu derbyn erbyn 5pm ddydd Gwener 21 Mai, yn cael eu hasesu a'u rhoi ar restr fer gan Gyngor Abertawe cyn eu cyflwyno i Lywodraeth y DU am benderfyniad terfynol ar ddiwedd yr haf.

Meddai Martin Nicholls, Cyfarwyddwr Lleoedd yng Nghyngor Abertawe, "Dyma gyfle i grwpiau o fusnesau, cyrff cynrychioli busnesau, sefydliadau trydydd sector, colegau cynghorau tref a chymuned, prifysgolion a sefydliadau cymwys eraill yn Abertawe elwa o gynllun ariannu a fydd yn helpu eto i gefnogi adferiad economaidd ein dinas o COVID-19.

"Bydd angen i unrhyw gais am gynigion prosiect rydym yn ei dderbyn i'w rhoi ar restr fer gyd-fynd â'n cynlluniau adfywio ar gyfer Abertawe, gan naill ai fuddsoddi mewn sgiliau a busnesau lleol neu mewn cymunedau a lleoedd.

"Gallai hyn fod yn unrhyw beth o gynigion prosiect sy'n hybu hyfforddiant yn y gwaith neu ddatblygu cynhwysiad digidol i gynigion sy'n cefnogi entrepreneuriaeth, datgarboneiddio, cysylltedd gwledig neu wella mannau gwyrdd.

"Mae'r cyngor wedi sefydlu gwefan ddynodedig gyda rhagor o wybodaeth, ac mae swyddogion wrth law i helpu gydag unrhyw ymholiadau gan grwpiau â diddordeb."

Bydd ceisiadau am gynigion prosiect mwy o hyd at oddeutu £500,000 yn cael eu blaenoriaethu i'w gosod o bosib ar restr fer, a bydd yn rhaid cyflwyno ceisiadau llwyddiannus erbyn diwedd Mawrth 2022.

Ewch i www.abertawe.gov.uk/GACAbertawe neu e-bostiwch CRF@abertawe.gov.uk  i gael rhagor o wybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM