Chwilio'r wefan
English

Strategaeth newydd y cyngor yn helpu i gyflwyno Abertawe wyrddach

Mae preswylwyr a busnesau Abertawe wedi helpu i ddrafftio cynllun allweddol i helpu i gyflwyno dinas wyrddach.

GIdraftstrategy

Mae eu syniadau a'u meddyliau a gasglwyd drwy ymgynghoriad cyhoeddus eleni, wedi'u cynnwys yn y ddogfen Adfywio'n Dinas er Lles a Bywyd Gwyllt, sef strategaeth ddrafft isadeiledd gwyrdd canol dinas Abertawe.

Ei nod yw helpu i gyflwyno:

  • dinas wyrddach, gyda llai o wynebau caled, i helpu i greu canol dinas fwy atyniadol i fyw ynddi ac sy'n fwy abl i wrthsefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd;
  • mwy o natur er mwyn darparu lle i fywyd gwyllt, rhoi pleser i bobl a chynnig gwell profiad i ymwelwyr a masnachwyr.

Caiff y strategaeth - a ddatblygwyd gan Gyngor Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a'r Green Infrastructure Consultancy - ei chyflwyno i Gabinet y cyngor ar 17 Hydref.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM