Chwilio'r wefan
English

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd talu'ch bil treth y cyngor oherwydd bod eich incwm wedi gostwng, gallwch gyflwyno cais am ostyngiad treth y cyngor. E-bostiwch budd-daliadau@abertawe.gov.uk am gyngor.

 

Gallwch hefyd gysylltu â'n tîm treth y cyngor i gael help a chyngor ynghylch eich taliadau.

 

Y Coronafeirws - y diweddaraf am fudd-daliadau

House

Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych ar incwm isel, gallech gael Gostyngiad Treth y Cyngor i'ch helpu i dalu Treth y Cyngor. Bydd y gostyngiad y gallech ei dderbyn yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM