Chwilio'r wefan
English

Y darlun yn gyflawn unwaith eto - prif oriel gelf y ddinas

Disgwylir i Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe ailagor yfory - Dydd Sadwrn, 19 Medi.

GV03

Mae'n bwriadu agor ei drysau i'r cyhoedd gydag arddangosfeydd sy'n cynnwys gwaith gan Tracey Emin, Grayson Perry, y cerflunydd arobryn Hew Locke, ac enillydd Gwobr Turner, Anish Kapoor.

Fodd bynnag, bydd pethau ychydig yn wahanol yn yr atyniad canol y ddinas a reolir gan Gyngor Abertawe wrth iddo barhau i chwarae ei ran wrth fynd i'r afael â Coronafeirws ac amddiffyn diogelwch ymwelwyr a staff.

Mae'r newidiadau hyn yn cynnwys:

·         Dylai ymwelwyr gynllunio ymlaen llaw.

·         Oriau agor cyfyngedig - Dydd Mercher i ddydd Sul 11am - 3.30pm (mynediad olaf am 2.40pm).

·         Anogir i chi fynd ar-lein i drefnu sesiwn wedi'i hamseru yn www.glynnvivian.co.uk. Mae'n bosib y bydd yn rhaid i ymwelwyr nad ydynt wedi trefnu sesiwn ymlaen llaw giwio.

·         Bydd nifer yr ymwelwyr wedi'u cyfyngu i chwech bob 20 munud.

·         Mae'n rhaid cadw pellter cymdeithasol, bydd system unffordd ar waith a hylif diheintio dwylo ar gael.

·         Amserlenni glanhau ychwanegol.

·         Mynediad trwy ardd yr oriel yn unig.

·         Rhaid gadael yr oriel trwy ddrysau gwydr Alexandra Road yn unig.

·         Mae'r caffi ar gau ar hyn o bryd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM