Chwilio'r wefan
English

Gŵyl Gŵyr 2019 Archebu

1-13 GORFFENNAF 2019 Rhaglen Digwyddiadau ac Archebu

London Conchord Ensemble 01

London Conchord Ensemble

Eglwys Sant Pedr, Newton SA3 4RB

Nos Lun, 1 Gorffennaf am 7.30pm

Noson Fiennaidd.

Yn eu cyngerdd cyntaf yn ystod eu cyfnod preswyl o dridiau ym mhenrhyn Gŵyr, bydd cerddorion enwog y London Conchord Ensemble yn perfformio Pumawd Piano gwych Brahms yn F leiaf, ochr yn ochr â cherddoriaeth Fiennaidd gan Johann Strauss ac Alexander Zemlinsky, cyfansoddwr o'r cyfnod Rhamantaidd hwyr y mae ei arddull wedi cael ei edmygu fwyfwy yn y blynyddoedd diwethaf.

Tocynnau: £15.00
Welsh


 

London Conchord Ensemble

Eglwys San Siôr, Reynoldston SA3 1AA

Dydd Mawrth, 2 Gorffennaf am 2.30pm

Cerddoriaeth Faróc.

‍Mae ensemble Conchord yn enwog am ei hyblygrwydd. Ar gyfer cyngerdd amser cinio heddiw rydym am fynd yn ôl mewn amser i'r cyfnod Baróc; cyfle i fwynhau arddulliau cyferbyniol dau o feistri'r cyfnod, J.S. Bach a Henry Purcell.

Tocynnau: £10.00
Welsh


 

London Conchord Ensemble

Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe SA1 5DZ

Nos Fercher, 3 Gorffennaf am 6.45pm

Mozart yn y Glynn Vivian.

Er mwyn anrhydeddu pen-blwydd yr artist Glenys Cour yn 95 oed, bydd y London Conchord Ensemble yn perfformio yn lleoliad hardd Oriel Gelf Glynn Vivian. Bydd cyngerdd o gerddoriaeth Mozart yn cynnwys y Pumawd Clarinet yn A hynod boblogaidd. Mae pris y tocyn yn cynnwys diodydd cyn y perfformiad yn yr oriel.

Tocynnau £20.00
Welsh

a £15.00 (promenâd)
Welsh


Christian Li And Gordon Back
Christian Li a Gordon Back


Eglwys Sant Pedr, Newton SA3 4RB

Nos Iau, 4 Gorffennaf am 7.30pm

Daeth Christian Li i sylw rhyngwladol yn 2018 pan rannodd Wobr 1af yr adran Iau yng nghystadleuaeth ffidil Menuhin yng Ngenefa - yr enillydd ieuengaf erioed. Cyngerdd heno yw ei gyntaf yn y DU a dechrau taith Ewropeaidd. Yn cyfeilio bydd Gordon Back, ein Cyfarwyddwr Creadigol, a bydd eu rhaglen yn cynnwys Sonatina hyfryd Dvořák a'r Rhagarweiniad a'r Rondo Capriccioso bywiog gan Saint-Saëns.

Tocynnau: £15.00
Welsh


Cathy Ace
CathyAce


Worm's Head Hotel, Rhosili SA3 1PP

Dydd Gwener, 5 Gorffennaf am 3.00pm

Teisennau, te ...a throsedd!

Digwyddiad bach a moethus gyda'r awdur nofelau ditectif, Cathy Ace.

Bydd yr awdur poblogaidd a anwyd ac a fagwyd yn Abertawe a sydd bellach yn byw yng Nghanada, yn sgwrsio am ei gwaith a'i bywyd a bydd yn gwahodd y gynulleidfa i holi cwestiynau.

Mae pris y tocyn yn cynnwys te hufen.

Byth Cathy'n llofnodi copïau o'i llyfr newydd, The Wrong Boy, sydd ar frig rhestr llyfrau mwyaf poblogaidd Amazon.

Tocynnau: £10.00
Welsh


Children’s Concert
Cyngerdd y Plant


Ysgol Tre-gŵyr, Tre-gŵyr SA4 3DL

Dydd Sadwrn, 6 Gorffennaf am 1.00pm

Bydd disgyblion o Ysgol Tre-gŵyr ac Ysgol Gyfun Gŵyr yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer prynhawn o haf. Peidiwch â cholli'r cyfle i glywed y cerddorion ifanc ysbrydoledig hyn.

Bydd yr holl arian o'r cyngerdd hwn yn mynd tuag at Achub y Plant.

Tocynnau: £5.00
Welsh


Llŷr Williams
Llŷr Williams


Eglwys Sant Pedr, Newton SA3 4RB

Nos Sadwrn, 6 Gorffennaf am 7.30pm

Bydd un o gerddorion mwyaf poblogaidd ei genhedlaeth sy'n noddwr yr ŵyl, Llŷr Williams, yn dychwelyd i benrhyn Gŵyr. Mae ei raglen yn cynnwys gweithiau gan Chopin - walts, dwy fasyrca a barcarolle yn llonnod F - ynghyd â darnau gan Poulenc a Ravel. Bydd yn cloi gyda Ballade Liszt yn B leiaf a dau o ymarferiadau trosgynnol (Transcendental) y cyfansoddwr.

Tocynnau: £15.00
Welsh


Live Music Now
Live Music Now


Eglwys y Bedyddwyr Siloam, Cilâ SA2 7AL

Dydd Llun, 8 Gorffennaf am 2.30pm

Cyngerdd prynhawn yng nghwmni Jessica Robinson (soprano) a Llywelyn Ifan Jones (telyn).

Tocynnau: £10.00
Welsh


Wales International Academy Of Voice
Academi Llais Rhyngwladol Cymru


Eglwys Sant Cynydd, Llangynydd SA3 1HU

Nos Fawrth, 9 Gorffennaf am 7.30pm

Yn dilyn eu cyngerdd clodwiw yng ngŵyl 2017, bydd cantorion dawnus o Academi Llais Rhyngwladol Dennis O'Neill yn perfformio ariâu a chaneuon, gan gynnwys rhai sy'n gysylltiedig â'r soprano wych Adelina Patti, fu farw gan mlynedd yn ôl. Cyflwynir sgwrs anffurfiol am Adelina Patti yn neuadd bentref Llangynydd am 6.00pm, sydd am ddim i ddeiliaid tocynnau.

Tocynnau: £15.00
Welsh


Ji Liu
Ji Liu


Eglwys Sant Paul, Sgeti SA2 9AR

Nos Fercher, 10 Gorffennaf am 7.30pm

Gan ddefnyddio athroniaeth Tsieineaidd hynafol y pum elfen, mae'r pianydd gwych Ji Liu yn perfformio darnau sy'n dwyn i gof dŵr a thân. Mae'r cyngerdd yn cynnwys cerddoriaeth gan Debussy a Ravel, Sonata Ffantasi Scriabin a symudiadau o Gyfres 'Firebird' Stravinsky.

Tocynnau: £15.00
Welsh


Carducci Quartet
Carducci Quartet


Eglwys Sant Rhidian ac Eglwys Illtud Sant, Llanrhidian SA3 1ER

Nos Iau, 11 Gorffennaf am 7.30pm

Bydd un o grwpiau siambr mwyaf bywiog Prydain yn dychwelyd i Eglwys Llanrhidian. Ynghyd â pherfformio dau gampwaith o repertoire y pedwarawdau, Op.95 yn F leiaf Beethoven a phedwarawd Ravel - byddant yn perfformio tango gan Piazzolla a darn newydd ei gomisiynu, 'Barrelhouse', gan Karl Jenkins.

Tocynnau: £15.00
Welsh


Oliver Wass And Huw Wiggin
Oliver Wass a Huw Wiggin


Capel Clun, Mayals, Abertawe SA3 5DH

Dydd Gwener, 12 Gorffennaf am 2.30pm

"Cyfuniad annhebygol o offerynnau i bob golwg a fydd yn siwr o'ch swyno." Cawn ein tywys ar daith hudolus o Bach i Chick Corea gan yr offerynwyr arobryn, Oliver Wass a Huw Wiggin, gan oedi i wrando ar Debussy, a chaneuon gan Manuel de Falla a George Gershwin a ffantasi ar themâu o Carmengan Bizet.

Tocynnau: £10.00
Welsh


Sir Karl Jenkins
Gala Pen-blwydd Syr Karl Jenkins yn 75


Eglwys y Santes Fair, Abertawe SA1 3LP

Nos Sadwrn, 13 Gorffennaf am 7.30pm

Gala pen-blwydd ar noson olaf yr ŵyl, gyda cherddoriaeth gan y cyfansoddwr, yr arweinydd a noddwr yr ŵyl, Syr Karl Jenkins. Yn cynnwys Côr Caerdydd, Cerddorfa Siambr Cymru ac unawdwyr gan gynnwys y delynores, Catrin Finch. Diweddglo mawreddog i ŵyl 2019.

£15.00 (Heb ei gadw)
Welsh

Wedi'i bweru gan GOSS iCM